Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Parijs in 1559 staat de synodale kerkinrichting van stonde aan in volle ontwikkeling voor ons. De waalsche acta of notulen zullen de provinciale synoden dus wel aan de fransche naburen ontleend hebben. Maar zjj vertoonen, behalve den franschen stempel, ook hier en daar vrijzinniger geest. De fransche synoden laten altoos kerkeraadsleden uitsluitend door den kerkeraad verkiezen. En bepalen zij, dat bij het begin der nationale synoden de confession de foy zal gelezen worden, zij hebben er, zooals wij zien zullen dat de Walen deden, nooit bijgevoegd, dat dit is pour adviser, s'il ni a rien a changer ou amender, om te beraadslagen, of er niets te veranderen of te verbeteren valt 15).

Wat dr. Lechler ter eere der eerste fransche synode aanmerkt, geldt ook van de waalsche kruissynoden: „In ihren Berathungen liegt eine sittlicbe Einfalt und Grosse, welche ergreifend sind, eene ruhige Wiirde, eine friedlicbe und klare Kraft, als handelten die Mitglieder in tiefem Frieden, unter dem Scliutz der Gesetze, wahrend sie einem beinahe gewissen Tode trotzten 1(i).

Welke predikanten, ouderlingen en diakenen de eerste waalsche kruissynoden hebben bijgewoond, zal ons wel altoos verborgen blijven. Hun acta hebben presentielijst noch onderteekening. Docli de verdienstelijke arbeid van den heer H. Q. Janssen 17) maakt het mogelijk althans vast te stellen, wie de synodale vergaderingen hebben kunnen bijwonen. We doen dus van uit het zuiden een rondreis door oud Belgie's stads- en dorpsgemeenten, en begrenzen ons onderzoek door de data 26 April 1563 en 16 April 1566, de data der eerste en der tiende kruiasynode.

Sluiten