Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelijfd. Schoock noemt haar terecht „boven alle anderen de bloeiendste gemeente in België" 18). [n 1562 waren er twee predikanten, Filips Maillard en Simon Baveau, gevangen genomen en tot den brandstapel veroordeeld. Reeds werden zij ter strafplaats heengeleid, toen er, wegens een braak aan het schavot, een beroerte ouder het volk ontstond, zoodat de magistraat de twee veroordeelden weder naar de gevangenis liet brengen. Hierop verhief zich het geroep om de verlossing der gevangenen, en, stout geworden, brak de menigte de kerkerdeuren open, en droeg de bevrijden op de schouders naar een smid, die hun ketenen losmaakte, waarop zij in een schuit ontkwamen. Inderdaad, na Antwerpen waren er geen steden zoo kettersch als Doornik en Valencijn 19). Maillard en Baveau kunnen op de kruissynoden tegenwoordig geweest zijn Voorts herinnere zich de lezer, dat de Bres te Valencijn in 1552 zijn evangelieprediking aanving, in '59 voortzette, en 31 Mei 1567 met zijn bloed bezegelde. Van December 1561 tot Juli '66 heeft hij in Frankrijk gewoond, en heeft dus de door ons bedoelde synoden waarschijnlijk niet bijgewoond. Zijn ambtgenoot te Valencijn, die g lijktjjdig met hem werd opgehangen, kwam reeds in 't midden van '65, de Bres eerst 9 Aug. '66

' O

te Valenciennes. Pérégrin de la Grange heeft dus twee, hoogstens drie synoden hunnen bijwonen. Wellicht zijn Michiel Herlin en diens gelijknamige zoon, en Jean Mahieu, drie aanzienlijke burgers die toen met het • zwaard gedood werden, kerkeraadsleden van Valencijn geweest Michiel Herlin junior is althans een tijd lang lid geweest van het consistorie van Antwerpen.

Doornik, de grijze bisschopstad aan de Schelde, ver

Sluiten