Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Campbell, vertaald door J. W. G. v. Maanen, Sneek 1895, dl. I, bit. 178.

6) Motley, Opkomst der nederlandsche republiek, I, Inl. § 18.

7) Davies, Holland, I, p. 487.

8) Volgens Motley is het aantal nooit lager geschat dan 50,000. Ook de Prins van Oranje getuigde in 1568 openlijk, dat „door Placaten eene ontalljjke menigte der ingezetenen, ja over de vijftig duizend personen, deerlijk ter dood gebragt" waren.

9) Grotius, Nederl. Jaerboeken, Amst. 1681, Boek I, 12.

10) Zie over hem Dr. Carl Lorentzen, Dieryck Yolket ,.>zoon Coornhert, der Vorlüufer der Remonstranten, ein Vorkümpfer der Gewissensfreiheit. Versuch einer Biographie. Jena 1886. 89 Seiten. F. D. J. Moor rees, Dirck Volckertszoon Coornhert, levens- en karakterschets, Schoonhoven 1887. 228 bladzijden. Dezelfde, Dirck Volkertszoon Coornhert, de waardige handhaver van der conscientiën vrjjheid. In de Tijdspiegel van 1891, dl. III, bli. «25 T.T. I

11) Johannes Uytenbogaert, Kerkeljjke historiën van het jaat 400 tot het jaar 1619, Rotterdam 1646 en 47, dl. III, blz. 151.

12) Zie dit plakkaat bij Bor, Oorsprongk, begin en vervolgh der Nederlandsche oorlogen I, blz. 7 vv.

13) Bor, I, 14.

14) Hooft, Ned. hist, I, 35.

15) Actes ecclesiastiques et civils de tous les synodes nationaux des eglises reformées de France, en II volumes, de Johannes Aymon, & la Have, 1710. La discipline dos eglises reformées de France par J. d'Huisseau, p. 70, 147.

16) In hun beraadslagingen ligt een zedelijke eenvoud en grootheid, welke aungrjjpend zijn, een rustige waardigheid, een vreedzame en klare kracht, als handelden de medeleden in vollen vrede, onder de bescherming der wetten, terwijl zjj een bijna gewissen dood trotseerden. Dr. Lechler, Geschichto der prosbyterial- und synodalverfassing seit der Reformation, 8. 70.

17) De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden door H. Q Janssen, 2 dln., Arnhem, 1868.

18) „Prae omnibus aliis ecclesiis in Belgio florentigsiwa".

Sluiten