Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoogleeraar dit gevoelen verdedigt. Het zij genoeg hier uit te spreken, dat het zich zelve aanbeveelt. Sonnius heeft namelijk ook een uitvoerig latijnsch tegenschrift vervaardigd, dat we later in dit hoofdstuk gaan bespreken. Vergelijking heeft mij geleerd, dat het nederlandsch geschrift wonder veel gelijkt op een uittreksel van het latijnsche. Ik onderstel dus dat Sonnius, uit den Bosch verjaagd, eerst het nederlandsch tegenschrift ten papiere bracht. En dat hij daarna, gelijkelijk bewogen door de groote verbreiding der Corte belydinghe des Gheloofs en door de populariteit van zijn eigen hollandsch verweerschrift, een latijnsche uitbreiding van zijn tegenschrift gaf.

Het hollandsche tegenschrift staat lager dan de beide latijnschen. De behandeling van zijn inhoud kan achterwege blijven. Want we gaan de twee andere strijdschriften uitvoerig bespreken. (Wordt vervolgd).

Vriczcnveen, October 1906.

F. J. Los.

Sluiten