Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap van de Villiers, weder een waalsche synode te Antwerpen gehouden, waarin een herzien afschrift van de Confession de foy, op perkament geschreven, door al de aanwezigen geteekend werd, wier voorbeeld vervolgens door al de waalsche leeraren gevolgd is geworden ')• Trouwens, de confessioneele ijver dezer synode blijkt uit artikel 2 van haar acten, luidende:

„De Ministers alhier tegenwoordig zullen onderteekenen de belijdenis des geloofs der gereformeerde Kerken van Nederland, en de Kerk van Antwerpen zal in de volgende Synode genoemde Belijdenis presenteeren om te worden

1) Het perkamenten handschrift berust in de Waalsche Bibliotheek te Leiden. De titel luidt: „Confession de foy: faicte d'un commun accord pour [niet, als tot dusver, par] les fideles qui conversent es pays bas lesquels desirent vivre selon la pureté de 1'euangile de nostre seigneur Jesus Christ": Er onder prijkt een kleine vierkante teekening, voorstellende een manshand, die een gekroonden palmtak omklemt. In plaats van het randschrift van 1561 leest ge: nSois lidele iusque a la mort, et Je te donnerav la couronne de vie. apocalypse 2:10. Het onderschrift is dat van 1561. 1 Petr. 3: „Soyez tousiours appareillez etc.'' De keerzijde van het titelblad is onbeschreven. Het opschrift der belijdenis op blz. 3 is iets uitvoeriger dan dat van 1561. „Confession vrayement chrestienne contenant le sotntnaire de la doctrine de Dieu et salut eternel de 1'Ame." Article premier, i i, iij» etc. De aanhef van art. 2 is die der synode van 1566. „Nous le cognoissons en deux sortes". De belijdenis, met een keurige hand geschreven, is door de aanwezigen, en vervolgens door de latere waalsche predikanten tot het jaar 1668, onderteekend geworden. De onderteekening wordt met de volgende verklaring ingeleid. „D'aultant que l'infirmité des choses humaines nous admoneste de 1'inconstance et incertitude, qui regne au monde, tellement que souvent un siècle ignore ceque le precedent a fait; — et de nostre temps nous voyons la confession appellée d'Augsbourg estre pleine d'incertitude; pourtant nous ministres de la parole de Dieu, estans assemblez en cetteville d'Anvers, pour celebrer le Synode des Eglises de la langue Wallonnedu Pais-Bas, le XIV de Septembre Mille cinq eens octante, avons, pour donner memoire a la posterité de la Confession de foy que nous avons enseignée en nos aages, signé la presente confession au jour et an susdit*\ Ook de Villliers had in beide genoemde werkjes gedrukt op de onzekerheid der augsburgsche confessie, bij het verschil van haar uitgaven en de oneensgezindheid van haar voorstanders.

Sluiten