Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hunne Edelmogenden hoopen de verdere waakzaamheid tegen de nadeelige gevoelens van deze dwaalgeesten,

tegen welke bij de Correspondeerende Synoden, die ze

genoegzaam alle, behalven Friesland, in actis hebben, zorgvuldig gewaakt word, gelijk ook bij D. D. Deputati en bij de Classen geschied" i).

„ ... H»U» u, jrap— » ïïsr:

golden'voor "antinomianen of wetbestrijders. Kerk en staat weerstonden hen Zie een zeldzaam plakkaat: l)e Staten vanden Land^»n ^'ant' doe„ te weten, . tjg. M

keiiMr^'e^hbert^nsedw^en^'gevTOlens vaji^o^aenjïan^aUum^Gi^wmiis

=2^2^=^£

- "TJi —

der klachte van Hendr. Woutelaars, Amst. 1734. Vpej, V I^ .^. ^ej n III 124—128 C. Sepp, Het staatstoezicht, 109—112. l)i. vv. L..

Geelt net nisioristne. b Krnmsiet Het antinomiamsme

s-sü •'w »<«> «•

Q7i ^81 • XIII f1910) 31—45, 144—156, 201 -lo.

XU 314-320 Hoofdstuk II Verhouding tot Schrift en Belgden.s. Blf 118 "wat zijne verhouding tot de be.ijdenis der Kerk betreft, van Hattem wil blijkbaar „iet geacht worden daarvan al!l« ^

eens beroept hij zich op den Catechismus en de twaalf Geloofsartikelen nooit echter op de Nederlandsche Geloofsbelijdenis en op de art.ke tecen de Remonstranten. Over het algemeen legt hij op zijn overeen stemming met de Gereformeerde belijdenisschriften en met de formulieren

veel minder nadruk dan Verschoort.

Wel noemt hij «de gereformeerde belijdenis» in een korten b.ef [dl. 1 58-021 aan een vriend: «Missive, waarin getoond wordt, hoe leman >> gedachten veranderen kunnen over zijne Belijdenis, zonder in de woorden van dezelve Belijdenis te veranderen".

Sluiten