Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE BOEK.

I.

....„Er «tand auf seines Daches Zinnen,

Er schf.ute mit vcfKniigten Sinnen "

Schiller. Der Ring des Polykrales.

)lykrates kan maar moeilijk hooger boven de gewone oppervlakte van onze wonderlijke aardkorst gestaan hebben, dan ik in mijn heerlijke studeerkamer od de

vierde verdieping (Berlijn N.W. Rathenowerstr.),dusmagikmij, temeer wijl men in onze dagen toch niet zoo heel veel respect meer heeft voor die oude koningen, als Duitsch schrijver wel een oogenblik met hem op èèn lijn stellen.

Trouwens, ik stond ook eigenlijk niet, ik lag zeer gemakkelijk in het Oostersch-bonte sofahoekje, met een sigaar, waarvan de rook in hemelsblauwe spiraaltjes omhoogkronkelde en zocht naar aanknoopingspunten voor een passend herdenken van het feit, dat het heden mijn dertigste verjaardag was. Ten einde mij beter te kunnen verheffen in het rijk der gedachten en idealen had ik, als modern groot-stadsmensch, dat niet beter weet of het hoort zoo, mij op een glaasje cognac getracteerd bij mijn koffie — en, nu het helle zonlicht, dat hier buiten in de voorstad niet getemperd werd door dicht opdringende, veelvensterige muren, met een diepgouden gloed door het glas fonkelde, nu de zachte, warme lentenamiddag troostend over de rumoerige wereldstad zonk, die anders steeds op mijn zenuwen werkte — nu gevoelde ik inderdaad iets van de wijding van het oogenblik, voor zoover de moderne mensch tenminste nog wijding kan voelen in dit rustelooze leven, dat slechts weet van haasten, van planten, vernietigen en op nieuw zaaien, zonder het recht te erkennen van peinzend stilstaan.

Kronkelende, lichte Havanarook—verberg voor mij in een

Sluiten