Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen nagedacht te hebben, had ik niet meer zulk een helder overzicht om — zooals ik toch in mijn protocol zeer scherp gedaan had — juist van elkaar te kunnen onderscheiden, of de eerste gedachte, dat Edmond in een duel gevallen kon zijn, nog een logische gevolgtrekking geweest kon zijn terwijl ik gewoon wakker was, dan wel of ze haar ontstaan te danken had door de woorden van de verschijning. Ik las het relaas niet weer over, maar sloot het nog bijna nat in een enveloppe, verzegelde het met mijn zegel en sloot het weg in een vak van mijn schrijftafel.

m^erS* na^a* 'k dezen plicht, naar ik meende, genoegzaam volbracht had, begon ik opnieuw rusteloos in mijn kamer 0P en ne®r ^ loopen en nu eerst richtte mijn denken zich nadrukkelijk op de consequenties van wat ik gezien had.

Ik kon niet loochenen, dat het geheele verschijnsel, zooals het daar lag, in al zijn eenzijdigheid (immers ontbrak anderzijds nog iedere bevestiging) reeds in dit uur voor mij volle, overweldigende bewijskracht bezat.

Dat mocht dan overijld zijn — niet tevergeefs had ik zooveel gehoord van al die mystieke dingen; ik moest dit geval wel beschouwen als analoog mef al die andere. Al had ik ook nooit van iemand anders de bevestiging gekregen van Edmonds dood, dan zou ik er toch op grond van dit visioen nooit meer ernstig aan getwijfeld hebben, dat hij overleden was.

Dit was de ondergrond van mijn stemming. Ik was

in mijn binnenste reeds overwonnen, vóór ik nog het absolute bewijs had van het overeenkomstige feit, en dat was uitsluitend te wijten aan de tooneelen, die voorafgegaan waren.

Hoe men het ook neemt, zelfs de meest objectieve mensch staat sceptischer tegenover een geheel nieuw feit, dan tegenover een, dat een door hem tot dusver voor valsch gehouden theorie bevestigt. Ook dat, wat we alleen maar gehoord, doch nog geenszins geloofd hebben, is reeds zonder dat we het weten, of er iets aan doen kunnen, een macht in ons.

Juist daarom echter, omdat ik aan de realiteit van dit mystieke voorval niet meer twijfelde, was mijn stemming nu trouwens dubbel verstoord.

was ontstemd geweest bij de Alsens — verstandelijk ontstemd over een onzin, die zoover beneden het gezond verstand was, dat 't een vernedering ervoor vond zelfs maar moeite te doen om een logische verklaring te vinden en het bedrog te ontmaskeren.

Sluiten