Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat nog ook dat ? Krankzinnige menschen zijn jullie!

■7 - i~i :.ly'.clat moest J'e hier niet zeggen. De doode... Zij liet mij niet uitspreken, maar draaide zich plotseling om en was t volgend moment verdwenen. Hare rokken hadden daarbij den revolver op den grond kletterend omgeworpen.

LJe trap kraakte onder haar haastigen tred, daarop werd het weer geheel stil, maar slechts kort. Het door-elkaar-

kwamen Va" VCe' stemmen klonk uit het park, de anderen

u 7 V* 'S. re?ds lang van streek geweest, hoorde men, beneden, den kapitein nog zeggen — ik heb het altijd gezegd : het moest zoo afloopen.

Sluiten