Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het is goed — o, ik weet — toen, met dat vuur — ik wil niets zijn, je slavin — maar niet morgen zonder jou — o, jou dwingt niets — maar hier lig ik op de knieën voor je, neem mij mee, Wilhelm. —

— Lilly, sta op. Direct. Ik dwing jou niet, en jij mij niet. Sta op, er is iets hoogers, dat ons dwingt: de wetenschap.

Zij zag mij strak aan. De tranen op haar gezicht glansden in 't maanlicht. Daarna liep zij om de tafel heen, den blik steeds op mij gericht. Die blik had iets spookachtigs, op een anderen tijd zou die mij misschien met lamheid geslagen hebben. Nu niet.

— Wilhelm, je verlaat mij dus alléén terwille der wetenschap ? En je mint mij ?

— Lilly, plaag ons niet. Je weet, dat ik je liefheb.

— Wilhelm, luister — verlaat mij niet terwille der wetenschap het is — het was — luister goed naar mij. Wilhelm, toen je weerkwam, dien regenavond, wat heb ik toen tegen je gezegd ?

— Je hebt geschertst.

— Neen, o, neen, Wilhelm, dat was in 't geheel geen scherts. Ik heb je gewaarschuwd — je moest niet komen

je was sterker dan ik, en bent toch gekomen, maar gewaarschuwd heeft Lilly je.

— Lilly, maak asjeblief een eind eraan. Wat moet dat alles toch ?

Ik verlangde weer naar mijn kamer, dit eindelooze spel van een vrouwengril was ik moede.

Zij kwam nader, en sprak heel langzaam — Dus nu weet je, dat ik ie gewaarschuwd heb, en 'k zal je zeggen waarvoor.

, Haar oog flikkerde onrustig, zij keek langs mij heen

— t Is een lange geschiedenis. Alles kan ik je niet vertellen. Weet je, waarom ik den graaf haat?

— Neen.

— Hij heeft vreeselijk slecht tegen mij gehandeld. Ik was een weerloos meisje. Maar ik heb mij gewroken, dat kun je gelooven. Weet je nog, hoe hij voor me heeft geknield — in het tuinhuis, toen je mij wilde ontmaskeren

— en ik als Nelly tot hem sprak — o, dat heeft hij dikwijls moeten doen — ik heb hem gehad met zijn Nelly.

Wilhelm, Wilhelm, ik heb een zwaar werk volbracht — maar nu is mijn taak afgedaan — Lilly is vrij...

— Je taak ? vroeg ik dof — Wat noem je je taak ?

Sluiten