Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

Inleiding 1

HOOFDSTUK I.

De invloed der vroegere levenswijze en van andere

eigenaardigheden.

Algemeene inleidende beschouwingen over de juiste kennis

van de ziel der dieren 7

Overgeërfde gewoonten der dieren, vooral de bureaucratische 13 Gevallen van bureaucratische handelingen in de dierenwereld 16

Het begrijpen van oorzaak en gevolg in de dierenwereld . 19

Bureaucratische gewoonten bij den mensch 23

De gorilla verstaat de apentaal niet 33

Het leven der dieren op zich zelf en in troepen; goede

en slechte vaders in de dierenwereld 39

Loopende en sluipende roofdieren. Weerbare en vluchtende

plantenetende dieren 48

Voornaamste en reserveledematen 54

Het onvoldoende der pogingen tot verklaring, die tot nu

toe zijn aangewend 57

De invloed van den eigendomszin der dieren 67

HOOFDSTUK II.

De inrichting der zintuigen bij de dieren, afwijkend

van die bij de menschen.

Algemeene denkbeelden over de scherpte der zintuigen bij

de dieren 75

Eenige dieren met een slecht gezicht 81

Bijziendheid of zwakte van gezichtsvermogen 88

Het wezen van het speuren 95

De voornaamste onjuiste opvattingen 100

De meeningen der tegenstanders 113

Dieren, die over dag zien en dieren die des nachts zien. Dieren, wier voornaamste zintuig het gehoor, andere wier voornaamste zintuig het gevoel is 122

Sluiten