Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dit nooit beschouwd als eene waarschuwing aan de dieren, die hem ten prooi moesten strekken; veeleer ben ik tot de overtuiging gekomen, dat het de bedoeling is, het jachtgebied in opschudding te brengen, de dieren op de vlucht te jagen en daardoor den een of anderen leeuw, al is het dan ook niet den brullenden, dan toch misschien een anderen die met hem jaagt, en ergens op de loer ligt, een stuk wild toe te werpen. Ik geloof met zekerheid te mogen aannemen, dat de leeuw in de nabijheid van eene afgeschutte ruimte, hetzij die kraal of seriba heet, alleen brult met het doel, zoo mogelijk het opgesloten vee te verleiden, om door angst verblind uit te breken."

Zoo zal waarschijnlijk ook het ratelen van de slang het zeer verstandige doel hebben, dieren op te jagen, die zij anders niet zou hebben waargenomen. Een groot aantal dieren, verschrikt door het gebrul van den leeuw of het ratelen der slang, zullen zich in hun doodsangst niet weten te helpen en daardoor een gemakkelijke prooi worden voor hun vervolgers.

Overgeërfde gewoonten der dieren, vooral

de bureaucratische.

De welwillende lezer zal waarschijnlijk ongeloovig het hoofd schudden als ik spreek over bureaucratische gewoonten in de dierenwereld. Hij zal van oordeel zijn, dat de dierenwereld met de inktvermorsende bureaucratie niets te maken heeft. En toch bedriegt ook hier de schijn. Onder bureaucratie versta ik het handelen naar een bepaald, vooraf vastgesteld schema, dat wil zeggen het toepassen van maatregelen, die op zich zelf gerechtvaardigd zijn, onder omstandigheden, waarbij die niet noodig zijn. Een typisch geval is dit, dat een ambtenaar van een regeeringsbureau des winters het bevel voorlas van den secretaris-generaal, dat men geene stukken mag neerleggen in de nabijheid der kachels. Toen nu het bureau was overgebracht naar een modern, nieuw gebouw, waarin centrale waterver-

Sluiten