Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan neem ik een anderen. Doch in de binnenlanden van Afrika zijn de bestellers niet maar zoo voor het grijpen, zooals een aantal geleerden schijnen aan te nemen.

Een ander voorbeeld. Men sla een blik in de leesboeken voor kinderen uit de groote steden. Daar wordt gesproken van weiden, landouwen, akkers, bronnen, leeuwerikken, lammetjes — alles zaken, waar een kind uit de steden niets van weet, en waaraan hij geen hem bekende begrippen kan vastknoopen. De zoo vervelende zucht van bewoners der groote steden, om mee te praten over zaken, waarvan zij niets weten, is misschien wel daaraan toe te schrijven.

Maar niet alleen bij de rechtsgeleerdheid en de opvoedkunde, doch ook bij alle andere vakken van wetenschap vindt men die bureaucratische handelingen. De zendeling b.v. prijst de mieren als voorbeelden van voortreffelijke dieren, en geeft daardoor aanleiding, dat de zwarten het hoofd schudden, daar de mierenzwermen bij hen alles vernielen. Ten onrechte neemt men aan, dat de geneeskunde als wetenschap overal hare beginselen kan toepassen, terwijl toch ieder ras op verwondingen en op bepaalde ziekten op verschillende wijzen reageert. Gross deelt hieromtrent een leerrijk verhaal mede: „Een zigeuner was op een paardenmarkt neergeworpen door een span paarden, die op hol waren gegaan, en zóó toegetakeld, dat de geneesheeren in het hospitaal, waarin hij bewusteloos was binnengedragen, de prognose stelden, dat er verscheidene weken zouden verloopen, voordat hij zoude genezen zijn. Waarschijnlijk had de bruine patiënt wel geen goed geweten, immers in den derden nacht na het ongeval vluchtte hij door het venster, om nooit meer terug te keeren, terwijl hij nog wel de beddelakens medenam." De geleerde geneesheeren hebben er geen flauw vermoeden van, dat voor die trekvogels de regel geldt: bij den zigeuner behoeft men slechts lijdelijk toe te zien, hoe zijne wonden van zelf genezen.

Sluiten