Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn geen model-vaders. Evenmin bekommeren zich de mannetjes onder de marters, wezels, hermelijnen, dassen, beren, vischotters om hunne jongen, terwijl de zeeotters goede vaders zijn. Spitsmuizen, mollen, hamsters, ook hazen zijn vijandig jegens hunne jongen, waaruit dus blijkt, dat het niet alleen roofdieren zijn, die zich als slechte vaders doen kennen. Integendeel. Laat men de dieren, die in troepen leven buiten rekening, waarbij de jongen met de moeder weiden, zooals wilde paarden, antilopen enz., dan is bij de plantenetende dieren de regel, dat de vader zich niet bekommert om zijn kroost, zooals bij de wilde stieren, elanden, herten, reeën, gemzen enz. Eene uitzondering schijnen bij de herkauwende dieren alleen de rendieren te vormen. Ook bij de dikhuidigen, zooals olifanten, nijlpaarden enz. schijnt alleen de moeder hare jongen te beschermen. Volgens Bronsart von Schellendorf 1) schijnt de rhinoceros toch een goed vader te zijn.

Geheel anders is het bij de vogels. Hier zijn bijna alle mannetjes tevens goede vaders. Trouwens ook hier komen uitzonderingen voor, zooals bij den kolibrie, het korhoen, den kwartel, den fazant, den kalkoen, de eend enz. Doch zij vormen in ieder geval een kleine minderheid. Trouwens ook hier vindt men opmerkelijke en merkwaardige feiten in overvloed. Waarom is de patrijs een uitstekend, de groote korhaan een slecht, de groote zwaan een goed, de kleine woerd of mannetjeseend een allerslechtst vader. Haviken behooren zeker wel tot de meest bloeddorstige wezens op de geheele aarde, en toch is niet alleen het wijfje, maar ook het mannetje zóó offervaardig voor zijn kroost, dat die ouderliefde wordt aangewend als middel om ze te vangen. Evenals de roofvogels zijn ook de raven uitnemende ouders, en het getuigt van onwetendheid, als men slechte ouders ravenouders noemt. De prijs als uitnemend

1) Tierbeobachtungen und Jagdgeschichten, blz. 20.

Sluiten