Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De volgende opvatting ten slotte is niets dan een vermoeden. In tallooze gevallen wordt van de walvisschen vermeld, dat zij met een zekere voorliefde een schip vergezellen; zoo heeft zich volgens Brehm in het jaar 1850 een reuzenwalvisch vier en twintig dagen door niets laten weerhouden, om steeds in de nabijheid te blijven van het schip „Plymouth". Zou het niet mogelijk zijn, dat ook hier de verklaring van dit raadselachtige gedrag gelegen is in het fijne gevoel van het dier ?

Het is mogelijk, dat een schip, dat inderdaad eenige gelijkenis heeft met een grooten walvisch, door zijne beweging een aangenaam gevoel — een soort van kittelen — opwekt bij den walvisch die het schip vergezelt, en deze daardoor er toe geleid wordt, zoo lang mogelijk in de nabijheid van het schip te blijven.

'3 *

Sluiten