Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sit, ediscere?\ Quid est illo auspicio divinius, quod apud 106 te in Mario est? ut utar potissumum auctore te:

Hic Iovis altisoni subito pinnata satelles Arboris e trunco serpent is saucia morsu 5 Subrigit ipsa feris transfigens unguibus anguem Semianimum et varia graviter cervice micantem. Q u e in se intorquentem lanians rostroque

[cruentans

lam satiata animos, iam duros ulta dolores Abicit ecflantem et laceratum adfligit in unda

10 Seque obitu a solis nitidos convertit ad ortus. Hanc ubi praepetibus pinnis lapsuque volantem Conspexit Marius, divini numinis augur, Faustaque signa suae laudis reditusque notavit. Partibus intonuit caeli pater ipse sinistris.

15 Sic aquilae clarum firmavit Iuppiter omen.

106. apud te in Mario — Cic. (= wezel) ruptani de eella Jovis i n hoeft in oen gedicht, ,Marius" medio concetsu palrum misit. getiteld, de daden van C. Marius, reg. 11 praepetibus pinnis - somSulla's tegenstander, beschre veiïT migen: „met snellen wiekslag',

Hot is verloren. anderen; „met gelukvoorspel-

rog. 5 subrigit = surgit. lende vlucht". Zie II, 52.

reg. 6 varia — „bevlekt" nl. reg. 13 reditus — „terugkeer" met bloed. nl. van Marius uit Africa na

reg. 6 graviter — „dreigend", zijn ballingschap.

reg. 6 micantem — „bliksem- reg. 15 aquilae omen. — Do snel bewegend". Trojanen achten (II. XII, 208

reg. 8 animos — „woede". vlgg.) den arend een ongunstig reg. 9 ecflantem — nl. animam. teeken. Terecht vermoedt Thoreg. 9 in unda — in c. abl. na resen, dat het opvatten als een ww. van beweging komt voor: gunstig teekon door Marius Acad. II, 10, 32 naturam accusa, samenhangt met de invoering (juae. in profundo veritatem... van den logioensadelaar door penitus abstruscrit. de fin. V hom in 'tjaar 104, voIgensPlin.

30, 92 (Polycrates)anulum in h. n. X, 5. De slang in desehil-

mari abiecerat. Iul. Obseq. dering van Cic. zal wel Sulla 71 comitia cum ambitiosissime aanduiden; vgl. 72, waar Sulla fierent et ob hoe senatus in Capitolio een slang als een gunstig teeken haberetur, milvus volans mustelam beschouwt. — Vgl. ook Verg.

Sluiten