Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Paaschdae luidden reeds vroeg in den morgen de klokken, de lucht verscheurend, juichend met kort getingel, met breede, statige galmen komend van uit de hooge verte.

Christus was dood, begraven en weer opgestaan.

Het was laat in den nacht opnieuw gaan regenen; een aanhoudende, hardnekkige regen met dunne, dicht ineengeschoven stralen, gespannen van de luch' tot.<?e"

als een groot doorschijnend vlies dat om alles hing, klammig en kil. Voor de winkelramen en cafe s op de Puerta del Sol'), daar waar afbeeldingen der Corndas -) hingen, bont gekleurd, sprekend op een afstand met hun klinkende verven, schoolden de uit de kerk komende ™nnen saam, half in de schaduw der regenschermen, met lange, spookachtige inschijnsels in de natte straat. En zij vorm en donkere groepen met vlakke ineengeloopen tinten, waardoor nu en dan een vluchtig kleurtje kwam snellen, ro<>d of blauw, wanneer in de beweging eenmantel°mkrul<de en de binnenzijde buiten kwam. Van onderen maakten talrijke beenen zich los, als uitgeknipt tegen den blinkenden vloer terwijl van boven de schermen glommen in den regen gelijk mat glanzende zijde, met blikkerige lichten tegen de baleinen, merkend het karkas. Zoo stonden zij in een lichten kring van fijn stuivend vocht, wegwazend achter het gordijn van vallend water. Sommigen 8,n|e" en bleven weêr staan midden op het voetpad, elkander met de hand wijzend, daar waar hoog boven den horizon door een gat in de wolken, een vlek van het hemelblauw viel, een flets nat blauw, maar dieper van gehalte en als komend van ver, door de schelle omlijsting der b inkende wolkenranden. Dan ging men weêr voort, zich klein makend onder de regenschermen, hopend nog, maar toch vol vrees reeds voor de teleurstelling die men voorzag.

Maar de regen hield aan, gelijkmatig dalend, met lichte

i) Hoofdplein in Madrid. a) Stierengevechten.

Sluiten