Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Achter de espadas volgde meer aaneengesloten de bij elk hunner behoorende cuadrilla van vier banderilleros, wier uitmonstering geleek aan die: der eersten met een herhaalde wisseling van kleuren. Bij een <;nkden waren de metaalachtige oplegsels vervangen door borduu^ van dof zwart, die zich verdrongen op den roodbruinen ondergrond der kleêren, terwijl bij een ander weer de kleur der zijde was als blank parelmoer of van een bleek rose waarop de zilverdraden der belegsels zich ver [„ de verte of licht pakten met de ijlheid van ml end spinrag Dan volgden de picadores op witte paarden, straf in den hoogleunigen zadel gezeten, mannen met ruwe, g"ofroode gezichten, een breeden vilten hoed me. plmm n od het gestaarte hoofd, den stormband tegen de kin, den voet vast geplaatst in den houten bakvormigen stijgbeugel. En hun stevige romp scheen het eng te hebben n het nauwe torerobuis, terwijl de beenen van onder in ijzeren

scheenbekleedingen gestoken, er. vorm^^acu'^rg^Vanm2n gele rijbroek, als opgestopte pijpen. Daarachte„r de chulos, helpers der picadores in een vu"rroodh^^^ met blauwe broek, dan de knechten der Pl^a,harkers en spuiters in hard blauw met geel gestreept, e.ndeli k twee driespannen van muilezels, kwistig met J"0°dbePluihn,$ tuTg overladen, met wapperende vlaggetjes haf geel half rood, die uitwaaiden boven hun ruggen. En aan de zijden

reden de twee alguacils. . hp

- „Magnifico, divinamente bonito '), zei nu ook

boer. wien het genot in de oogen lag. „„„„

De cuadrilla was nu in het midden van helt per• - g derd zijn kleuren en volheid van goud uitstallend voor het staroogend publiek. Scherp en kantig in de zon schreden ze voort, ordelijk, met deftigen ernst.metpralende^ heid, met een rammelend vertoon van flonkernieuwe theater

') Prachtig, goddelijk mooi.

Sluiten