Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK II.

DE TOOVERKUNST OF MAGIE.

In het vorige hoofdstuk sprak ik onder meer over de kunstmatig opgewekte visioenen, over de narkotische kruiden, liet opium, het bilzenkruid enz., waardoor een mensch zich kan brengen in den toestand van helderzien, en allerlei visioenen kan verkrijgen. Daarbij deelde ik o. a. mee, dat de heksen en «toovenaars» het bilzenkruid gebruikten tot het bereiden van zoogenaamden «toover"drank en «toover'/zalf.

Ook besprak ik den zoogenaamden rnagischen of »toovcr»spiegel. Dit bracht ons reeds op de grenzen van het onderwerp, dat wij nu moeten behandelen, namelijk de zoogenaamde tooverkunsl of magie.

Het woord «toovereiiw wijst een geheimzinnige werking aan, een kunstverrichting, waarvan de wijze van werken verborgen blijft en voor den oningewijde onverklaarbaar is. Wij gebruiken het woord ook b.v. van een schilder, en zeggen, dat deze met zijn penseel beelden op het doek «toovert». Ook de goochelaar noemt de proevin van zijn vingervlugheid «tooverenv. De gewone beteekenis echter van het woord duidt handelingen aan, die onbegrijpelijk zijn, en door geheimzinnige krachten verricht schijnen te worden.

Onder alle volken vond en vindt men personen, die beweren in staat te zijn tot »tooverij», die de «tooverkunstw zeggen te verstaan, en dan ook inderdaad dikwijls toeren verrichten, die aan het ongeloofelijke grenzen. Beroemd op dit gebied zijn de Indische

Sluiten