Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOF DSTU K V.

HET SPIRITUALISME.

Wij zijn met onze beschouwingen over liet gebied van het geheimzinnige thans zoo ver gekomen, dat wij in het bijzonder de aandacht vestigen kunnen op het Spiritualisme, het eigenaardige, beteekenisvolle verschijnsel, dat in latere eeuwen als het belangrijkste verschijnsel der 19'lc eeuw zal beschouwd worden, en waarbij de uitbreiding der wetenschap, de vorderingen van industrie en handel, de nieuwe ontdekkingen en wat dies meer zij op den achtergrond zullen treden als dingen van minder belang. Al hebben de meeste menschen nooit er van gehoord, al zijn zeer velen met tegeuzin er tegen vervuld, al wordt het nog altijd geminacht, verguisd, miskend, bestreden, door den een als dwaasheid door den ander als zonde verworpen, het heeft de waarheid aan zijne zijde, en zal zegevieren, trots allen tegenstand. En na niet langen tijd, misschien binnen vijftig jaren, zal de wereld het erkennen als een der grootste gaven door den hemelschen Vader aan de menschenkinderen geschonken.

Het Spiritualisme is de levens- en wereldbeschouwing, die berust op de kennis van de geestenwereld of de wereld der geesten. Deze kennis wordt geput uit de openbaringen aangaande die wereld, die verkregen worden door middel der mediumniteit en der zienersgave. Het Spiritualisme is geen wetenschap; maar wel berust het

Sluiten