Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er licht te verspreiden in de harten der rampzaligen, en hen tot boete en berouw op te wekken. Zij, die zelf vroeger die donkere sfeeren bewoond hebben, docli er uit werden verlost, zijn het meest geschikt om nu heen te iraan ten einde anderen te verlossen. Ofschoon zij hun werk in de duisternis hebben, zijn en blijven zij zelf echter bewoners des lichts, en brengen het licht van het Zomerland met zich mede. Welk een blijdschap in den hemel, als zij weder een schepsel verlost hebben! Ja er is blijdschap in den hemel over één zondaar, die zich bekeert.

Verder heeft men er de arbeid aan kleine kinderen, en andere met kinderen gelijkstaande schepselen, Ln ook is er gelegenheid om zich toe te leggen op het verzamelen van wetenschap en kennis of het beoefenen der schoone kunsten.

En boven alles kenmerkt zich het leven in het Zomerland door de alles overwinnende goddelijke. Liefde.

Ik eindig mijne beschouwingen met de bede tot den hemelschen Vader:

Als we ook eens komen aan het eind des levens,

Geef ons dan, Vader, plaats in 7 land der zaaTgen ' Dan zullen wij ook Uwe liefde loven!

Amen, ja Amen!

Sluiten