Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38. Hall, M. C. V., Gemengde schriften betr. geschiedenis, letterkunde, en gesch. der vaderl. rechtsgeleerdheid. Amst.1848.8vo.br. ƒ1,50

Cont. e. a.: Over de plakkaten der stadhouders Maurits en Frederik Hendrik, 1610 en 1637.

•39. Hasselt, 6. van, Geldersch maandwerk voor 't jaar 1807. Arnh. (1807). 8vo. br. f 1,50

Contient e. a.: Turfschip van Breda, 't Overlyden van Leoninus. Slag bij Nieuwpoort. B. van Gliendt, vredehandelaar te Munster. Verwonding en dood van Willem I, etc.

42. Ising, A., Haagsche Schetsen. VGrav. 1878—95. 4 vol. 8vo. br.

En partie épuisé. f 12,—

Cont.: I. Aleid van Poelgeest. De rechtspleging onder de graven. De Groote kerk. Het Haagsche boseh. De buurten. Het Voorhout. De kermis. De Gevangenpoort. Oldenbarneveldt's gevangenis. Het stadhouderlijk kwartier. Het Oude Hof. II. Een moord op het hof in den Haag 1616. Een trouwfeest in Febr. 1638. De Graaf de Saint-Ybar 1647. De naald te Rijswijk 1634—1683. III. Zijner Majesteit's page 1691—1702. Den Haag in de le huift der 18e eeuw; gebruiken en gewoonten. Eene introductie in den Hove van Holland, 1713. Het Haagsche leven. Het Oude Hof. (De successie van Oranje: de koning: de Friso's; Voltaire; Frederik de Groote). De bewoners van den Haag, 1709—50. Het Buitenhof. Het spinhuis. Fransche scholen. IV. Fr. van Aerssen en Const. Huyghens te Venetië in 1620. Johan Evertsen. Cornelis Tromp. M. Az. de Ruiter. Willem III. Lyonet en Fagel in 1756. Scheveningen in 1781 en 1795. Revolutiedagen in den Haag.

43. Jonge, J. C. de, Verhandelingen en onuitgeg. stukken, betr. de Nederl. geschiedenis. Delft, 1825—27. 2 vol. 8vo. Av. facs. br. (ƒ 9,50) ƒ4,-

■ Contient: Oorsprong der Hoeksche en Kabeljaauwsche twisten; Briefwisseling met Al va, 1566—69: Leven v. W. C. de Witt; Briefwisseling tusschen J. en C. de Witt, 1672; Brieven van en over Willem 1.1580—84; Briefwisseling tusschen H. v. Beverningh en J. de Witt in 1672, Facsimile van het Eeuwig Edict, etc. etc.

44. Kampen, N. 6. v., Vaderlandsche karakterkunde of Karakterschetsen van tijdperken en personen uit de Nederl. geschiedenis tot 1795. Haarlem, 1826—28. 2 tom. 3 vol. 8vo. d. veau, nr.

ƒ4,-

45. Knoop, 'W. J., Krijgs- en geschiedkundige geschriften. Schiedam, 1861-67. 8 vol. br. (ƒ24,80) ƒ7,50

Contient e. a.: De eerste scheepsstrijden der Nederlanders tegen Spanje.

46. Koning", C. de, Geschied- en letterk. mengelingen. Haarl. 1814. 8vo. br. ƒ1,—

Contient: Hendrik v. Brederode : De instelling der ridderorden; Over het valsche haar der dames; den baard en de paruiken ; de uitvinding der posten; Heemstede; Kraantje Lek, etc.

47. Marnix-Vereeniging Werken, Utr. 1870—89. 11 tom. 14 vol. gr. in-8vo. br. ƒ 20,—

Collection de la plus grande importance pour 1'histoire des églises reformées des Pays-Bas au 16e siècle.

Divisé: le Série. I. Kerkeraads-protocollen d. Holl. gemeenten te Londen, 1569—71. Uitg. d. A. Kuvper. II. Stukken betreft', de diaconie d vreemdelingen te Emden, 1560—76. Uitg. d. J. J. v. Toorenenbergen. III. Handelingen v. d. Kerkeraad d. Nederl. gemeente te Keulen, 1571—91. Uitg. d. H. Q. Janssen en J. J. v. Toorenenbergen.

Mart. Nyhoft', a La Have. — Catal. No. 858.

Sluiten