Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

notices of many of his contemporaries. Lond. 1839. 2 vol. Avec portr. et pl. 8vo. toile. (f 20,80) f 9,—

Contient: Gresham's instructions on being sent into Flanders; Amunition, etc. purchased in Flanders; Faneral of Charles V; plusieurs artiele» relat. a 1'histoire des villes d'Anvers, de Bruges, etc.; des particularitis sur le duc d'Albe, les comtes d'Egmont et de Hornes, le Taciturne, etc. etc.

452. Grondlegging, De, van Neerlands onafhankelijkheid in de vestiging van de Rep. der Vereen. Nederl. in 1572. Amst. 1814. 8vo. br. f 1,—

453. Groningen, A. P. van, Geschiedenis der Watergeuzen. M. aantt. Leyd. 1840. 8vo. d. veau. f 1,75

455. Groot, H. de. — Brandt, G. en van Cattenburgh, Historie van het leven van Huig de Groot. Met aanhangs. Dordr. 1727 2 vol. Avec front, et 3 portr. p. Houbraken. fol. veau. f 7,50

456 . Broere, C., De terugkeer van Hugo de Groot tot het

Katholieke geloof, 's Grav. 1806. gr. iu-8vo br. f 1,25

457 . Burigny, de, Vie de Grotius, avec 1'histoire de ses ouvrages.

Amst. 1754. 2 tom. 1 vol. 8vo. d. veau. f 1,50

458 . Cras, H. C„ Laudatio H. Grotii. Amst. 1746. Av. portr.

8vo. br. f —,50

459 . Kolstee, H. J., Levensschets van Hugo de Groot. Purmer,

1880. 8vo. br. ƒ— ,30

460. Leven van Hugo de Groot, grootendeels uit Brand, van

Cattenburgh e. a. Amst. 1771. Avec portr. et pl. 8vo. d. veau.

f 1.50

461 . Même ouvrage. Amst. 1793. Avec front. port. et pl.

8vo. br. f 1,50

462 . Leven van Hugo de Groot, getr. uit de voorn, geschiedschrijvers. Amst. 1785. Avec 2 pl. (représ. le cofïre). 8vo. br. f 1,—

463 . —— Même ouvrage. S. 1. 1790. Av. 2 pl. — Joseph II

beschouwd als vorst en wijsgeer, bevattende eene beschrijving van zijn leven alsmede van Maria Theresia. Amst. 1792. Avec portr. Ens. 2 tom. 1 vol. 8vo. d. veau. f 1.50

464 . Lorgion, E. J. Diest, Het catholicisme van Hugo de

Groot. Gron. 1837. 8vo. br. f 1,—

465 . Luden, H., Hugo Grotius nach seinen Schicksalen und

Schriften. Berlin, 1806. 8vo. cart. f 1,—

466 . Hugo de Groot, uit zijne lotgevallen en schriften.

Leeuw. 1830. 8vo. br. f 0,75

467. —— Oyen, A. A. Vorsterman van, Hugo de Groot en zijn geslacht. Amst. 1883. Avec 3 portr., 1 pl. et des armoiries.gr.in-8vo.br. f 1,25

468 . Ploos van Amstel, J., Het uitmuntend karakter en zonderlinge lotgevallen v. H. de Groot. Amst. (c. 1775). 4to. br. ƒ0,60

Mart. Nijhoff, a La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten