Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1287. Leide. — Alderkerk, J., De wonderdaden Godts doorlugtig gezien in de grontlegginge van Nederlants vryheyt, gebleken in het beleg en ontzet van Leyden 1573 ende 74. Leyden, 1730. pet. in-8vo. vél. f 1,25

1288 . Arons, J. L., De sleutels van Leyden of karakter-trekken

en schetsen uit de belegering dezer stad in 1574. 's Hert. 1853. 8vo. br. f—,50

1289 . Berkhey, J. Ie Francq v., Het verheerlykt Leyden bv

het tweede eeuwgetyde van desz. ontzet, 1774. Leyd. 1774. 8vo. br. f —,75

1290 . Zinnebeeldige verklaring der illustre sledevaert...

bij de eeuwfeesten wegens de verlossing van Leyden. Leyd. 1776. 8vo. br. f —,50

1291 . Beschrijving der sledevaert van het Genootschap: „Veniam

pro laude" ter gedachtenis van het 2e eeuwgetijde van Leyden's verlossing op 24 Jan. 1776. Leyd. 1776. 8vo br. f—,60

1292 . Boon, K., Leiden verlost. Treurspel. Rott. 1712. pet. in-8vo.

br. f —,75

1293 . Booven, E. van, Het 200ste jubels vreugt verhaal van

Leydens ontzet. Leyd. 1774. 8vo. br. ƒ0,75

1294 . Bosch, P. V. d., Gedigt bij het eeuwgetijde van het beleg

en ontzet van Leyden. Leyd. 1774. 8vo. br. f—,60

1295 . Brooshooft, P., Herinneringen in proza en poëzie aan het

300 jarig gedenkfeest v. d. stichting d. Leidsche academie. Arnh. 1875. 8vo. br. f —,60

1296 . Dwinglo, B., Aenspraecke aen de Remonstr.-gesinde ghe-

meynde van Leyden over het ontset ders. stede, gedaen op 3 Oct. 1620. S. 1. 1620. 4to. br. f 1,50

1297 . Eichman, J. H., Het beleg en ontzet van Leiden in 1574.

Leiden, 1874. Avec portr. 8vo. br. f —,50

1298 . Fruin, R., Het beleg en ontzet der stad Leiden in 1574.

's Grav. 1875. Avec 1 carte. 8vo. br. (ƒ1.50) f—,75

1299 . Fruytiers, J., Corte beschrijvinghe van de strenghe

belegheringhe ende wonderbaerlijcke verlossinghe der stadt Leyden in Hollandt, die nu Anno MDLXXIIII in Maio van Francisco Baldeo ... beleghert ende door Guiliamme van Nassau ... verlosset wert. Verbetert en vermeerdert, etc. Delft, 1577. 4to. vél. f 10,—

1300 . Même ouvrage. Un petit coin du titre enlevé. f 6,—

1301 . Helmers. J. F., Nagelaten gedichten. Haarl. 1814—15.

2 vol. Avec portr. 8vo cart. f 1,50

Cont. e. a. Het ontzet van Leyden.

Mart. Nijhofl', a La Have. — Catal. No. o58.

Sluiten