Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1707 finnsniration contre Maurice. - Sententien by den Hove ' van fiollant jeghens Corn Gerritssz,

f„™Dir"*™™dlk'"™«"c«°^ck°0TCr tori... coöptatie Knuttel, no. 3442.

X708. Même ouvrage. Autre édition. r2,50

Knuttel, no. 3443.

17nQ Spnfpntien bv den Hove van Hollant ghearresteert jegens

Ëe7niex van Oldenbarnevelt, Heere van G^enevelt; David Coorenwinder gewesene secretaris van Berckel; Ad"aen ^"||enf^ van Dijck. .. over haerl. conspiratie jegens den Prince van Orangien. Ghepronuncieert ende gbeexecuteert te s Grav 29

Martij 1623. 's Grav. 1623. 4to. br. ' '

Knuttel, no. 3450.

I7in _ «iBiitfiTitien bv den Hove van Hollant jegens Henricus Slatius Jan Blansaert, Abr. Blansaert, ende Willem Parthy,

srs; ■ JTSSÖS d"

4to. br.

Knuttel, no. 3453.

1711 Qonie vant klaer vertoogh, geschreven ende onderteyckent

by de eyghene handt van Henr. Slatius in sijn gevangemsse in 's Gravenhaghe. Mitsgaders van twee, bnevenl gheschreven door ... Jan Blansaert . . . s Grav. 1623. 4to. br. / Ö,5U

Autre édition chez Knuttel, no. 3415.

1719 _ Sententien by schepenen der stadt Leyden jeghens Jan XdraeverSamuel de Plecker. ende Gerrit Cornehsz. Cleermaecker, over de conspiratie jegens den P^cejan Orangien. gepronuncieert ende geexecuteert binnen Leyden 21 Junij lb23

Leyden, 1623. 4to. br. t

Knuttel, no. 3460.

1710 Sententie by schepenen ende mannen van Schielandt jegens

Claes MiSdSÏBontenbal... over de conspiratie jegens den Prince van Oragnien. Ghepronuncieert ende gheexecuteert in Rotterdam 8 Julii 1623. Rott. 1623. 4to. cart., n. r. ƒ3,Knuttel, no. 3461. .

171A Tlnim F De beraamde moort op Manrits, Prins van

Oruie TSr'»'!. "60. pet. in-Dro. br. f 1,-

1715. Bedeockinghen op aingh, van tu«ch„

Engelandt ende Spaingmen. U. h. Eng. s Grav. 16JÓ. 4to. br. f ö, Knuttel, no. 3414.

1717 i Rnrrn A V d.). Brief van wege de Remonstrantsche Predicanten' ovlr de grouwelijcke Conspiratie... tegben den welstandt van 't Landt ende den Prince van Orangien. Harderswyck

1623. 4to. br. ' Ö,5U

Knuttel, no. 3465.

Mart. Nijhoff. » La Haye. — Catal. No. 358.

Sluiten