Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zaken den garnizoensdienst betreffende, coniniundunten of gouververneurs van plaatsen of vestingen de functie van Gerichtsherr vervullen. Er bestaan "u »eine niedere und eine höhere Gerichtsbarkeit," afhankelijk van den rang van den „Gerichtsherr" l). De „erkennende Gerichte" zijn „für die niedere Gerichtsbarkeit" in eersten aanleg de „Standgerichte", in hooger beroep de „Kriegs"erichte" en „für die höhere Gerichtsbarkeit" in eersten aanleg de „Kriegsgerichte", in hooger beroep de „ Oberkriegsgerichte". Het Reichsmilitargericht* is revisiehof voor het geheele Duitsche leger. Alle „Gerichte" zijn colleges, waarin elk lid een stem heeft. Als leden fungeeren rechtsgeleerden en officieren, behalve bij de „Standberichte", waarin alleen officieren zitting hebben. „Sanitatsoffiziere, In«'enieure des Soldatenstandes und obere nicht-richterliche Militarbeamte" kunnen slechts lid zijn, wanneer de beschuldigde tot een

dezer categoriën behoort.

Aan den „Gerichtsherr" zijn „Gerichtsoffiziere", wanneer hij de „niedere Gerichtsbarkeit" heeft, en anders Militarjustizbeamte (Kriegsgerichtsrathe, Oberkriegsgerichtsrathe) toegevoegd, die van advies dienen en waarvan een in elke zaak de functie van Openbaar Ministerie en een ander die van Untersuchungsrichter vervult. Bij het Reichsmilitargericht bestaat eene Staatsanwaltschaft. De „Gerichtsherr" roept nu het betrekkelijke college bijeen, dat als volgt is samengesteld: Een „Standgericht" bestaat uit een hoofdofficier, een kapitein en een eerste luitenant, voor den tijd van een jaar door den „Gerichtsherr" benoemd uit de officieren van het korps

') § 10: Gcrichtsherre» der niederen Gerichtsbarkeit siml:

dor Regimen takom mandeu r,

der Kommandeur ei nes selbstandigen Bataillong,

der Kommandeur eincs Landwehrbezirks,

der Kommandant von Berlin,

der Kommandant einer kleinen 1* estung.

§ 20: Gerichtaherren der hüheren Gerichtsbarkeit sind:

der kommandirende General,

der Divisionskommandeur,

der Gouverneur von Berlin.

der Gouverneur oder Kommandant einer grossen Festung und der Gouverneur, Kommandant oder sonstige Befehlahaber eiues in Kriegszustand (Belagerung*zustand) erklarten Grtes oder Distrikts.

Sluiten