Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fahrens beauftragte Gerichtsoffizier oder Kriegsgerichtsrath (Untersuchungsführer) hat bei Erforsclning des Sachsverhalts nicht bloss diezurBelastung, sondern auch die zurEntlastung dienenden Umstande zu ermitteln und die Erhebung aller Beweise herbeizuführen, deren Verlust zu besorgen steht, oder deren Aufnahme zur Vorbereitung der Vertheidigung des Beschuldigten erforderlich erscheint". Aldus vat § 159 der Militiirstraf'gerichtsordnung de taak van den Untersuchungsführer samen. Als „Organ des Gerichtsherrn", verruit hij hoofdzakelijk de functie van het Openbaar Ministerie, doch tegelijk kan hij rechter van instructie zijn, zonder de onafhankelijkheid van deze ambtenaren te bezitten, zooals in het civiele strafproces het geval is. Ter wille van het militair gezag (Kommandogewalt) x) is deze aan het inquisitoriale proces herinnerende dubbele taak dan aan een en dezelfde persoon opgedragen. In tegenstelling met het Fransche proces, waardoor vooral de bevoegdheid van den Duitschen „Gerichtsherr" grooter is dan van den général commandant la circonscription.

„Das Ermittelungsverfahren", zegt § 168 der Militarstrafgerichtsordnung, „ist nicht weiter auszudehnen, als erforderlich ist, um eine Entscheidung darüber zu begründen, ob Anklage zu erheben oder die strafgerichtliche Verfolgung einzustellen sei". Zoodra de Untersuchungsführer meent, dat het zoo ver is, beeindigt hij het Ermittelungsverfahren met een verhoor van den beschuldigde over de verkregen resultaten. Daarna deelt hij deze resultaten onder overlegging der akten en stukken aan den Gerichtsherr mondeling of schriftelijk mee, en doet een voorstel gewoonlijk in den vorm van een concept-beschikking, waarmee de Gerichtsherr, die niet zoo in de zaak is ingewijd als de Untersuchungsführer en bovendien genoeg te doen heeft met andere, voor hem belangrijker, werkzaamheden, zich in den regel wel zal vereenigen.

Hier zij nog opgemerkt, dat de Gerichtsoffizier zoowel Untersuchungsführer in het Ermittelungsverfahren als Vertreter der Anklage bij het geheele proces is. Evenals de militaire leden der „erkennenden Gerichte" moet hij minstens één jaar tot het leger behooren.

Als „Vertreter der Anklage" treedt bij de Kriegsgerichte zoo mogelijk een andere Kriegsgerichtsrath op. Naar aanleiding van de

'J Zie de Begründung. Matcrialicn blz. 026.

Sluiten