Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proces-ScHEErERs, dat, voor zooveel de verhooren betreft, in extenso wordt medegedeeld '), blijkt, dat eene procedure werd gevolgd, welke evengoed voor eene burgerrechtbank had kunnen plaats vinden. Van een kort en snel recht, zooals de Beiersche Standgerichte verplicht waren te doen, is geen sprake.

Het komt mij voor dat de snelle berechting, welke men aan de militaire rechtbanken toeschrijft, terecht in twijfel kan getrokken worden 2). Doch al neemt men aan, dat deze snelle berechting bestaat, dan is zij voor tal van gevallen niet-noodzakelijk en beantwoordt in de overige gevallen niet aan de snelheid, welke men noodzakelijk acht. Ook in deze gevallen zou de burgerrechter evengoed kunnen rechtspreken, vooral wanneer geen lange termijnen behoeven in acht genomen te worden. Daarmee verliest het argument der snelle berechting alle waarde.

§ G. Moeilijkheden in de uitoefening van den dienst.

In hare Begründung des Entwurfs einer Militarstrafgerichtsordnung voert de Duitsche Regeering voor het behoud van de militaire jurisdictie ook het volgende aan 3). „Ueberdies würde der militarische Dienst wesentlich beetntrachtigt werden, wenn auch nur ein Theil der Untersuchungen gegen aktive Militarpersonen auf die Civilgerichte überginge. Alle jene dienstlichen Rücksichten, die darin sich aüssern, dass die militarischen Spruchgerichte unter Umstanden in den Kasernen oder doch in deren unmittelbarer Nahe, womöglich in dienstfreien Stunden und jedenfalls pünktlich zur festgesetzten Zeit abgehalten werden mussen, würden vor dem Forum der Civilgerichte fortfallen, und je mehr die Anforderungen an die Leistungen der Truppe fortdauernd sich steigern, desto mehr würde durch eine den Truppendienst nicht berücksichtigende Inanspruchnahme der Mannschaften zu gerichtliehen Zwecken das dienstliche Interesse geschadigt werden."

Het komt mij voor, dat deze bezwaren, om er niet meer van te

') t. a. p. blz. 252-290.

2) Zie in gelijken zin Mjrioka, t. a. p. blz. 52-53. ") Materialien, blz. 58a. Zie ook Mirkka t. a. p. blz. 55-58.

Sluiten