Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^^Z,'ZSTt£ °Lwr^Ui Mn - *

dering bestaan de wet dun v<> r H 1 V°°r dle Stad rudcnen tot uitzon-

«^,sz^srH&Trd,~

eeno vraag geonnerd 7 1 Kf H°°r" (de hecr va" Atorl.ken) gemeenten^ ~

eene afwijking kan worden t^l,? ^ * gemeenten' waarin

- J ..ie

d~?iT:rr' y- ^

h« «».«»„, e; Jde^Xvoe^',,c,, zijn ,,,ct te"kkin« ""

SSErrf^

regels; maar wat zal de bijzondere wet behelzen"'zï He' a!ge,noonc behelzen de wiizo vin • , 'elzen. Aal die ook moeten

worden afgeweken vin de'-d»*' °n <lc , waarin zal mogen

in zeker STia1V f "»*• ™'dot <«• MN»*» wet

keuring? Sc Hl,„ 1™!"" "en * Koninklijke goed-

of meerdere gemeenten' is Zul'Zh"°<™ j 8em""ktv°°'

wet gestelde rebels dit Pr ri., • toepassing der bij deze

voor 4 gemeenten ' dan zal d® T Uf°ndering ™>* worden gemaakt namen van £* h?rdei* WCt eenvo«<% aanwijzen de

die wet zullen aan de St-te'n (' ^ *" 1meer'1 Maar blJ de voordracht van die het noodzak^ ^ ^ ^

zzn%™Tej~r r

dat in die gemeenten T den K°™kIa™.

de gemeentewet gesteld dan bhifTde ^ a geweken van de reSels Ml meenten nn^nff J J Zaak' ten aanzien van die ge-

daar de 'belastingen ^waa^^t^U 1 Wa8,t0tdu8ver' d^n zullen door het gemeentebestuur ?ïpt ) T afgeweken, geregeld worden

bij het syLrZTTZl om £°T*' T ™

toestand van de gemeenten Val de klmn<'n letten op den bijzonderen

•Ie wet. Wanneer dus de bijzondere wet"de ZT' gemaakt d°"

wijst, waarin zal kunnen worden afgeweken"™"!? 1 CenV°udlg aan"

dan blijkt het, dunkt mij -enoeezim dit al^meene regels,

J. „enoc„zaam, dat er geene meerdere afhan-

Sluiten