Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die wel op zich zelve mishandeling zou opleveren; vgl. aanteekening 4 cp art. 296 en 297.

2. Zwaar lichamelijk letsel, zie aanteekening 2 en 5 op art. 82.

3. Voor toepassing van het tweede lid is noodig het bestaan van zwaar lichamelijk letsel en daarnevens de dood als niet bedoeld gevolg. Hetzij men voor zwaar lichamelijk letsel verlangt een blijvend gevolg, hetzij een belangrijk ofschoon tijdelijk nadeel, altijd zal het zwaar lichamelijk letsel, afgescheiden van het doodelijke gevolg, te onderkennen moeten zijn. Dit gevolg toch maakt het toegebrachte letsel niet tot zwaar letsel, anders zou er geene plaats zijn voor gewone mishandeling met doodelijk gevolg, art. 300. Wanneer nu eene"toegebrachte verwonding onmiddellijk den dood heeft ten gevolge gehad (per se letaal was) dan kan het tweede lid niet worden toegepast i).

4. Voor de bijkomende straf zie art. 30.

Artikel 303.

Zware mishandeling gepleegd met voorbedachten rade

wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.

Indien het feit den dood ten gevolge heeft, wordt de

schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren.

1. Zie de aanteekeningen op art. 300-302, en voor den voorbedachten raad die op art. 289.

2. "Voor de bijkomende straf zie art. 30 en art. 305.

1) Hooge Raad 11 Februari 1901, Wbl. 7570, P. v J. 1901, no 25- 10 februari 1903, Wbl. 7887 P v I lorvi oqo '

, ' ' • v' 1903 > no- 228. Daartegen Wbl. 7891

waar aan de off.c.eren van justitie de raad wordt gegeven in de bedoel,Ie gevallen te vervolgen wegens poging tot zware mishandeling, welke doodelijk

vin , , ,aart"e eigeDlijk; °1>dat boveu de 6 jaar gevangenisstraf

"rt' 300 <lerde 8 maanden straf zal kunnen worden opgelegd' Ik

^u het afraden omdat de juridieke constructie „.ij onmogelijk voorkomt. De ingeti edene dood zou de omstandigheid zijn die de voltooiing der uitvoering belet en oepasstng van lichtere straf medebrengt, en «evens zou zij verzwarende omstandigheid zijn en dan nog wel van het niet voltooide feit, terwijl het gevolg van een feit dan toch wel dat van een voltooi,1 feit zal moeten zijn. Poging en doodelijk gevolg sluiten elkander hier uit.

Sluiten