Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanslaan, art. 113: zie voorts Verspreiden.

Aanslag, art. 79.

Begrip, 1.

Onjuiste redactie, 2.

Onjuiste opvatting in art. 208 en 115, 2.

Aanslag, ondernomen met eenig

oogmerk, art. 92. 1, 2, 3. Tegen Koning, Koningin, Regent, art. 92.

Tegen niet regeerende Koningin, troonopvolger, lid van het koninklijk huis, art. 108.

Tegen het rijk, art. 93.

Tegen den grondwettigen regeeringsvorm en de orde van troonopvolging, art. 94.

Tegen een regeerend vorst of hoofd van eenen bevrienden staat, art. 115.

Aanstootelijke

Afbeelding of vliegend blaadje,

art. 240, 3.

Liederen, toespraken, woorden, teekeningen, art. 451, 1.

Aanval en vechterij, art. 30G. Aanval, vechterij, 2. Onderscheidene personen, 3. Deelneming, 4, 5.

Omvang der aansprakelijkheid , G.

Verband tusschen de deelneming en het gevolg, 7. Zwaar lichamelijk letsel, 8. Poging, 9.

Aanvaring, art. 414. 473.

Aanwerven voor vreemden krijgsdienst, art. 205.

Aanwerven, 1.

Vreemde krijgsdienst, 3. Aangeworvene personen, 2.

Aanzetten, zie Tweegevecht.

Aberratio ictus, Inleiding, bladz. 6, 4.

Accoord, art. 345.

Toetreding van den schuld-

eischer, 2, 3.

Bijzondere overeenkomst, 3,4,G. Bijzondere voordeelen, 7. Aanneming van accoord, 5. Strafbaarheid van den schuldenaar, 8.

Poging, 10.

Tijdelijke toepassing bij kennelijk onvermogen, 9.

Acten, zie Burgerlijke stand, Valschheid, Vernielen.

Adellijke titel, art. 435. 2.

Afbakening van grenzen, art. 333, 3.

Afbeelding, art. 113, 5.

Afdreiging, art. 318.

Openbaring van geheim, 3. Geheim van eenen overledene, 2. Klacht, 4.

Afdrukken van gouden en zilveren werken, art. 378.

Afdrijving, art. 82, 295—298.

Veroorzaken, laten veroorzaken, art. 295, 1.

Begrip, 2.

Levende vrucht, 3.

Verband met zwaar lichamelijk

letsel, art. 297, 4.

Misdrijf ook tegen de vrouw, 2. Medeplichtigheid van geneeskundigen, art. 298.

Sluiten