Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geweld, art. 81, 6. Bedreiging van anderen dan tegen wie het misdrijf gepleegd wordt. art. 95, 6.

Bedriegelijke handelingen.

Bij levering, art. 1(15. 2, art. 332. Levering, art. 105, 4.

Tijd van oorlog, 5. Benoodigdheden enz., 6. Strafbare persoon, 3. Opzettelijk toelaten, 7. Bij bouwwerken, art. 331. Gevaar voor veiligheid, 3. Strafbare persoon, 4.

Persoon tegen wie misdreven wordt, 6.

Bij tweegevecht.

Van eene der partijen, art.

155, 5.

Van getuigen, art. 156, 5.

Bedriegen van den kooper,

art. 32», 1.

Koop en verkoop, 3.

Levering van iets anders, 2. Aard, hoedanigheid, hoeveelheid r 4.

Bedwelmende drank. art. 252.

Begrip, 3.

Toedienen of verkoopen, 2. Persoon tegen wie misdreven wordt, 4.

Bedwelming, art. 81, 5.

Begaan, art. 1, 10, art. 37, 10.

Begraafplaats.

Verhinderen, belemmeren van toegang, art. 148, G.

Toegang, 2, 3.

Vervoer van lijk, 4.

Vernielen enz. van gedenkteekenen, art. 149.

Gedenkteeken, 5.

Verband met art. 350, 4.

Begrafenisplechtigheid, art. 145. 3, art. 146.

Verhinderen, art. 143. 5. Storen, art. 144. 1.

Begunstiging, Boek II, Titel XXX, art. 189, 1 en 3.

Bekendmaking.

Van geheimen, zie Schending. Van den inhoud van brieven

enz., art. 372, 3. Van telegrammen en telegrafische berichten, art. 374,3.

Bekendmaking afscheuren enz., art. 187, art. 447.

Verschil tusschen art. 187 en 447 door het oogmerk, art. 187, 1.

Bekendmaking, 2.

Afscheuren enz., 2, 3. Bekendmaking in het openbaar, 4.

Bevoegd gezag, 5.

Beklaagde aan boord nemen, art. 412.

Beleediging. Boek II, Titel XVI. Omvang, L

Wie beleedigd kan worden, 2. Begrip, 3.

Toestemming, 5.

Wetenschap bij den betrokkene, 6.

Poging, 7.

Eenvoudige beleediging, art. 266. Woorden, 2.

Schrift, 4.

Sluiten