Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekhouder, art. 3946t>.

Boete, zie Geldboete.

Bondgenooten, art. 107.

Boomvruchten, art. 314, 4.

Bordeelhouder, art. 452. Opnemen, 1.

Trouw, niet behoorende tot het

gezin, 2.

Bedrijf kenbaar maken. 8.

Bouwmaterialen, art. 331.

Braak, art. 202, 2, art. 311.

Brand, diefstal bij-, art. 311. 5.

Brand veroorzaken door schuld, art. 15H.

Brand steken in eigen goed, art. 42N.

Brandbluschgereedschappen en brandbluschiniddelen. art. 159. 2.

Brandblussching verhinderen of belemmeren, art. 159, 6, 7.

Brandgevaar, art. 42!), 2.

Brandstichting, art. 157, 3. Met gemeen gevaar, art. 157. Gevaar, 7, 13.

Gemeen gevaar, 10.

Gevaar te (luchten, 6, 8, 9. Gevaar voor goed van een ander, 11.

Levensgevaar met dood als gevolg, 12.

Ten nadeele van den verzekeraar enz., art. 32!S.

Oogmerk tot bevoordeeling, 1. Wederrechtelijke bevoordeeling, 2.

Eigene daad van den verzekerde, 3.

Klacht, 7.

Brieven.

Aan een postkantoor bezorgd, art. 201. 2.

Onttrekken aan bestemming,

openen, beschadigen, 1. Opzet, 4.

Aan eene openbare instelling van vervoer toevertrouwd, art. 371— 373.

In beslag nemen, art. 371, 1. Doen overleggen, 2. Toevertrouwd, 4.

Openen, inzage nemen, art.

372, 2.

Inhoud bekend maken, 3. Opzet, 4.

Vernietigen, wegmaken, aan vreemden afgeven, zich toeeigenen, art. 373. Aan een ander afgeven, 2. Terughouden, 3.

Wijzigen van inhoud, 4. Stuk met geldswaarde, 6. Opzet, 5.

Toelaten van de onderscheidene handelingen, art. 37 5.

Buitenlandsche mogendheid,

art. 97, 4, art. 101, art. 11S, 2, art. 119.

Burengerucht, art. 431.

Begrip, 1.

Verstoring van nachtrust, 2.

Burgerlijke stand.

Niet doen van aangifte, art. 44.N. Overtreding van voorschriften omtrent acten en registers, art. 4<)<i. 407.

Ambtenaar.

Dubbel huwelijk sluiten of een huwelijk waartegen beletsel bestaat, art. 379.

Sluiten