Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

§ 1. Het Geestelijk Drama 66

Mysteriespelen; Die eerste bliscap van Maria (15e eeuw); Heiligenspelen; Mirakelspelen; Sacrament v. d. Nieuwervaert (1500); coraische intermezzo's; tooneel; spelers; gesellen van den spele of van der conste.

Spel v. d Sacr. v. d. Nieuwervaert: inhoud; le Duveltooneeltje; Het rinden der hostie; Slottooneel; Naprologhe.

§ 2. Het Wereldlijk Drama

Abele spelen; Sotterniën; Spel v. d. Winter ende van

den Somer; Esmoreit; Gloriant; Lanceloet van Denemarken;

eigenaardigheden; Sotterniën of kluchten: kijfpartijen, tooneeltjes uit het huwelijksleven; tooneel.

Esmoreit; Nu Noch.

VII. De Rederykers 82

Ontstaan: oudste Kamers inN.en Z. Nederland; inrichting :

prins of keizer, deken, fiscaal, factor, nar of zot, vaandrig of blazoendrager, deviezen, kameristen of kamerbroeders, caproen, vrije en onvrije kamers, souvereine kamer (Philips de Schoone, 1493); werkzaamheden : knutselwerk; taalverbastering; Matthys de Casteleyn (Const van Ehetoriken); moraliteiten of spelen van zinne : zedelijke strekking; gepersonifieerde abstracta; groote invloed op godsd. en staatk. overtuiging; kluchten of esbattementen: natuurlijk en ruw, Playerwater, Nu Noch, Moorkensvel; landjüweelen : hagespelen; prijzen; pracht; veeval; in den 80-jangen oorlog krijgen de kamers een politieke kleur; vergaderingen verboden door Alva en Staten v. Holland; kannekijkers;

in 't N weinig kamers over; in 't Z. meer.

De Const van Rhetoriken: Het Schaeckbert.

EERSTE OVERGANGSTIJDPERK (1550-1600).

Inleiding 89

Invloed van renaissance, kerkhervorming, staatk. beroerten.

I. De Renaissance. . . - 89

In Italië (14e eeuw) ; Petrarca (1307—1374); revolutionair beginsel, vrjjmaking v. d. menschelijken geest; humanisten; ook andere kunsten herleefden; in ons land: fraterscholen; Erasmus (1467—1536); bloeitijd begin 17e eeuw; goede invloed; slechte invloed.

II. De Hervorming 91

Algem. Opm. Yeel strijd vóór de tot standkoming der hervorming; strijd-, schimp-, martelaars-, geuzenliederen; 80-jarige oorlog; veel Z -Nederlanders naar 't Noorden; in Z.-Nederland letterkunde in verval; in 't N. kunst en wetenschap eigendom der aanzienlijken.

Geuzenliederen: Wilhelmus v. Nassauwen; Alva s vertrek;

Tegen de Geuzen.

Sluiten