Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

winnen, maar hij komt eindolijk met Isabele behouden bij koning W onder aan, dié hem het schaakbord ter hand stelt.

Ten slotte bereiken de geliefden 't hof van koning Arthur, waar een maand lang feest gevierd wordt. Het huwelijk van Walewein en Isabele vormt het blij-eindend slot van de zonderlinge geschiedenis.

A. WALEWEIN AANVAARDT DEN TOCHT.

Daer die horen aldus saten Naden etene ende hadden gedweglien,

Also lioghe liede pleghon,

Hebben si wonder groot vernomen: 5 Een scaec ten veinstren in comen,

Ende breedde hem neder uptie aerde. Hi mochte gaen spelen dies begaerde. Dus laghet daer uptie wile doe;

Daer ne ghinc niemen of no toe 10 Yan allen gonen hoghen lieden.

Nu willic u tscaecspel bedieden:

Die stappelen waren root goudijn Entie spanghen selverijn:

Selve waest van elpsbene,

15 Wel beset met dieren stenen.

Men seghet ons in corten worden,

Die stone die ten scake behorden Waren wel gliewaerlike Boter dan al Aerturs rike.

20 Dus saghen sijt alle die daer waren.

Mettien hieft up, ende es ghevaren Weder dane het quam te voren.

Dies ad coninc Artur toren,

Ende sprac: „Bi mire conincscrone, 25 Dit scaecspel dochte mi so scone,

Maerct ghi heren ende siet,

Hen quam hier sonder redone niet.

Die up wille sitten sonder sparen Dit scaecspel halen ende achter varen, 30 Ende loverent mi in mine hant,

Ic wille hem gheven al mijn lant,

Ende mine crone na minen livo Willic dat sijn eghin blive."

Sluiten