Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van alden heren die daer waren 35 Sono durster een niet varen:

Si saten alle ende sweghen stille. Die coninc seide: „Wie so wille Goed rudder in mijn hof betalen, Hi gal mi dat scaecspel halen, 40 Of wine ghecrighen nemmermere Van desen daghe voortwert ere,

Laten wijt ons aldus ontfaren."

Noch sweghen si alle die daer waren, Daer ne antwordo noyt oen van worde. 45 Alse die coninc dit verhorde Sprac hi: „Bi mire coninscrone,

Ende biden here vandon trone Ende bi al diere ghewelt Die ic ye van Gode helt,

50 No wille mi niomen tscaecspel halen, Ic sect jou allen in corter talen, Ic salre selye achter riden,"

Deer Walewein, die nu ende echt 55 In doghoden es ghetrect voort, Hi scaemde hem als hi dit hoort, Datter niomen was soghedaon, Die dat belof durste anevaen Van sinen here den coninc;

60 Ende hi trac voort metteser dinc Ende seide: „Coninc Artur, here, Die worde die ghi hedon ere Seid, dio hebbic wel verstaon. Die jou ghelof wille anegaen 65 Suldi houden also ghi soit te voren Dien eet die ghi hebt ghesworen ?" Dio coninc andwordo mettion: „Ja ic, so moete mi goet ghoscien! Ware enich rudder bin minen hovo 70 So starc of van sulken love,

Diet mi leverde in mine hant, Ic wille bem gheven al mijn lant, Ende mine crone na minen lire Willic dat sijn eghijn blive 75 Dies no keric heden mjjn wort." Alse dio hero Walewein dit hort So dede hi sine wapeno ghoreiden

Sluiten