Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die si ontsloet mot liste,

Endo ghincker heymelijc uut,

Stillekine sonder gheluut.

65 Inden vergier quam si met vare. Die jongelinc wert haers gheware; Hi seide: «Lief, en verveert u niet, Hets u vriont, dat ghi hier siet." Doe si beide te samen quamen 70 Si begonste hare te scamen,

Omdat si in enen pels stoet Bloetshoeft ende barvoet.

Doen seidi: „Wel scone lichame,

U soe waren bat bequamo 75 Scone ghewaden ende goede cleder. Hebter mi om niet te leder,

Ic salse u gheven sciere."

Doen ghinghen si onder den eglentiere, Ende alles dies si behoeft 80 Des gaf hi hare ghenoech.

Hi gaf haer cleder twee paer.

Blau waest, dat si aen dede daer, Wel ghescepen int ghevoech. Vriendeliko hi op haer loech. 85 Hi seide: „Lief, dit hemelblau Staet u bat dan dede dat grau."

Twee cousen toech si ane,

Ende twee scoen cordewane,

Die hare vele bat stonden 90 Dan scoen die waren ghebonden. Hoetcleder van witter siden Gaf hi hare te dien tiden,

Die si op haer hoeft hinc.

Doen cussese die jonghelinc 95 Yriendelike aen haren mont.

Hem dochte, daer si voer hem stont, Dat die dach verolaerde.

Haestelike ghinc hi tsinen paerde. Hi bettese vor hem int ghereide. 100 Dus voren si henen beide

Soe verre, dat began te daghen,

Dat si hen nyemen volghen saghen.

/

Sluiten