Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij wou wel maken eenen soen,

Maer ons gaet daeraf walghen; Wy merckten wel aent vals pardoen, Syn raderen en galghen.

25 Syn conterfeytsel van metael Dat mach hij nu wel- breken,

De herten ontliepen hem al te mael, Al door der geusen preken.

Den prins oprecht, dat edel bloedt, 30 Had hij wel willen verraden;

Maer God quam door den prins seer goed, Den Spangiaert seer beladen.

B. TEGEN DE GEDZEN.

Aenhoort ghij Christen alle ghemein! Een nieuw liet sal ic u singhen reyn; Willet doch wel doorgronden:

Al van die Guesen met hunne luesen 5 Ende al hun loese vonden.

Die heylighe Schriftuer doet ons vermaen, Datter valsche propheten gullen opstaen, Al in die leste tijden,

Laet varen die Guesen met hunne luesen, 10 Haer leeringhe wilt doch mijden.

Den een dat is een Swingliaen,

Den ander dat is een Arriaen,

Die derde sijn Adamyten;

Laet varen die Guesen met hunne luesen, 15 Soe sult ghij Gods rijck ghenieten.

Die vierde dat is een Anabaptigt,

Die vyfde is een Calvinist,

Die geste dat is een Lnyter;

Laet varen die Guesen met hunne luesen, 20 Als een goet Christen ruyter.

Sluiten