is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tgeloovo is genoech, Christus heeft betaelt,

Laet beelden breken, berooven, ontcieren,

5 Gaet niet te biechten, tsijn quade manieren,

Want de kerke heeft tot noch toe gedwaelt!

Gods geest is alleene op Lutherum gedaelt, Die heeft hem bestraelt;

Dus raet aen hem haelt,

10 So muechdy leiden een wellustich leven.

Laet de papisten, volcht hem rasch, niet en draelt, Alle duechden versmaelt,

En in sonden verstaelt.

Tes den wille Gods, hij salt saen vergeven. 15 Doude gesellen hebben te scerp gescreven;

Ghij sullet al beter vinden ten fijne.

Daer en is geen vagevier, vrij laet niet boven. 18 Dit comt meest al tsamen uut Luthers doctrijne.

h.

1 Prince, comt ut Luthers leere oock eenich goet ? Neent, moet ghij antwoorden, sijdij anders vroet, Maer hij met alle synen ghesellen Sijn scadelycke wolven onder tchristen bloet, 5 Die de scaepkens vermoorden, die Christus voet; Tsijn rechte ingelroeyen van der hellen Ghinct na haren willen, men soude vellen Clusen en cellen,

Cloosters, capellen;

10 Want so sij seggen, men behoeft geen korcken, De clocken heeten sij Antechrists bellen.

Ten is ook niet om spellen Oft oock om te tellen

Tquaet, dat bedryven dees Luthersce clercken; 15 Sij ontraden alle goede wercken Hieromme blijve ic noch bij dmyne;

Want willen wij de werelt nu wel aenmercken, 18 Alle quaet comt meest uut Luthers doctrijne.