is toegevoegd aan je favorieten.

Leer- en leesboek ten gebruike bij het onderwijs in de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde op gymnasia en hoogere burgerschoolen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zy slaen gewoldigh op, cn rijzen van dagh tot dagh. Wel, hy wroet in de aerd', wat of dit wezen magh? 15 Ik deink immer niet dat hy 'er iet het verloren,

'T en waer iemant van zijn voorouders daer hy uit is eboren. Dit moet ik naesporen, wat dat het beduidt.

Ik zouw 'er wel haest in wezen, waer hy' er maer uit. Wat blinde Gerrits grepen zijn dit? hy maekten 'tnoit

grover,

20 Hij stampvoet of hy turf trat: daer klimt hy over.

Deur is hy, nu is 't mijn beurt, zoo de luy my hier zien, Zy meugen deinken dat ik ergens by ien toovenaer dien, Den ouwen en ik bey dunkme dat we zin mal.

Warenar. O mijn hert begint te popelen, daer krijgh ik ien inval, 25 Of 'er iemant mocht hebben staen kijken deur ien glas.

Het hert dreunt in me lijf of 't ien danskaemer was. (tot Lekker). Jy schelm, wat doe je op de muer ? de kop zei

ik je breeken.

Flux, zegh ik je, geef 'tover.

Lekker. Wat hebje op me te spreeken ?

30 Wat brabbelt me deze gek, wie doet je te kort ?

Warenar. Ik zegh je, stukkediefs, geef't over.

Lekker. Ik weet niet wat je schort.

Warenar. Flux, zegh ik je, geef 't weêr, 'ten zinnen gien leuren. Lekker. Wat heb je te trekken, te stooten, te scheuren? 35 ik zegh je, by gans honden! je zelt me laeten gaen.

Warenar. Houdt dat, en dat, en dat.

Lekker. Wat let je te slaen?

Wilje slaen, loopt heen, inne slaet jou eigen.

Warenar. Geef 't weêr, of je zelt noch bet anloopen.

40 Lekker. Wat let je te dreigen?

Heb ik jou gedaen eenigh ongerief?

Warenar. Vraeghje dat, jou kerk-roover, jy driedubbelde dief?

Flux geeft 'et my weêr, of je krijght noch mier slaegen. Lekker. Wat, wil je me voor een dief schelden, wat heb ik je

ontdraegen ?

45 Warenar. 'K wil 't je niet zeggen, jy schelm, jy Judas gelijk. Lekker. Jy raest, Godt beter 't, of je bint fantastijk,

Of 't verstant is op ter tril, dat jou zinnen zoo los speulen: Of de kay leutert je, of je hebt jou hooft verhuert tot

een rosmeulen:

Wat laetje jou dunken? Ik bin een eerlijk mans kijnt; 50 Bezoek me vry over al, en ziet of je wat vijnt.

Warenar. En geef j'et niet weêr, gauwedief, voor jou zijn de gerde reê: Waar zijn jou hangden ?