Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lokkor. Daer is de oen, en daer in de aêr.

\Y arenar Flux de derde meê.

55 Lekker. Gaet in jou consciency zien of die niet en wroegh. Warenar. Jae z', want ik en slae jou niet half genoogh:

Maer ik zei 't straks verbeteren, of zeght, wat hebj' estolen ? Lekker. Waerachtigh niet, ik zweer 't.

Warenar. Waer hebje 't escholen?

60 'T manteltjen of.

Lekker. Ik heb zeeker gien schuit;

Tast vry waer je wilt.

Warenar. Waer is de broek meê evultP

Wat steekt'er in die zak ? 'k wed nou de rabout zwicht. 65 Lekker. Je meught ze wel open doen, daer is niet in as een goutwicht. Warenar. Schudt uit, hokkeltjen veur, en hokkeltjen nae.

Lekker. 'T it den Baesen zak, daer ik om geit meê gae.

Warenar. In de diessakken.

Lekker. Paer is niet van 't jou, tast vry wat laeger.

70 Warenar. Wie is jou Baes?

Lekker. Jou toekomende zwaeger,

Die heb ik wel anderhalf jaer geweest zijn kassier. Warenar. En as je geit ontfangen zoudt, wat doe je dan hier? Lekker. Ik zou voort egaen hebben, hadt jy me niet bejegent. 75 Warenar. Loop al jou best aen een galgh

Lekker. Dat 's moitjens ezegont.

Warenar. (terzijde). Daer laet ik de Pot niet, ik gae en graefhem weêrop;

(tot Lekker). Flux deur, zonder om tezien, ofik breekjedekop. Lekker. Wel ik gae immers deur, gans lijden! hoe vloekje! 80 (terzijde). Nu zei ik dit zoetjens langs sluipen, en kijken

om 't hoekjen.

Me dunkt veurzeker dat de gierige bloet Hier een knoppeldoek met geit begraeven hebben moet. Ken ik ze vijnen, hy hat van zijn leven geen snoör lot Get zakker willigen! daer het hy een hiele smoorpot; 85 Is die boorde vol gelts, zoo ben ik eret.

Ik heb de kas een vier-vijf-hondert gulden ten afteren ezet; Hier kon ik het meê boeten, 'k word' van vreught schier oen

zanger.

Get! hy gaat 'er meê deur, hy betrouwt ze hier niet langer. Maer nu hy ze t'huis niet verzeekert houdt, denk ik evenwel 90 Dat hy ze noch ergens al versteeken zei.

Ik zei hem op 't spoor volgen, zonder eenigh sammclcn. Hoe zei ik in grasduinen gaen, raek ik daer after te rammelen!

(Binnen).

Sluiten