is toegevoegd aan je favorieten.

Theoretische mechanica

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geleverd door de wenteling («) om de hoeksnelheids-as n, de tweede door de wenteling («,) om de hoekversnellings-as n,, de derde door de wenteling (a?) om de as n2 van hoekversnelling

x y z 2' orde met de vergelijkingen -pr = — -p •

Is r weer de voerstraal naar het punt P, v de snelheidsvector, a de versnellingsvector van het punt P, dan is de versnellingsvector van de 2e orde in de notatie van de vectoranalyse

a-i = [«.«] + 2 [»r ®] + [«» r].

In 't algemeen ; de versnellingsvector an van de n' orde is gelijk aan :

» . i . * (**—0. , , , n , . . . ,

a„ = [«, a»-i] +- — [«„ a„-2] 4- I«2, an-3] + ... + y l« »-i, v\ + [u„, r\

HOOFDSTUK IV.

Kinematica van de willekeurige beweging eens lichaams en als bijzonder geval die van de beweging evenwijdig aan een plat vlak.

Denkt men weer een met het lichaam verbonden assenstelsel OXY'/j en een in de ruimte vast assenstelsel O X Y Z; wordt de onderlinge stand van beide assenstelsels ten tijde t weer bepaald door het tabelletje (4,18), en zijn op dat oogenblik x0,y0, z0 de coordinaten van O ten opzichte van 0 X YZ, dan zijn de transformatieformules tusschen de coordinaten x. y, z van een " punt P ten opzichte van het vaste, en de coordinaten x, y, z van datzelfde punt P ten opzichte van het beweeglijke assenstelsel

x — x0 -{-ax "1- by -\- c z y = yo -f «,jr + 6,y-\- cxz (I;

z = Zo + a-i x -J- y -f- c2 z.

Zij verschillen van (1,19) alleen hierin, dat x — x0,y—y„, z~z0 in de plaats van x, y, z gekomen zijn. Denzelfdfen weg volgende