is toegevoegd aan je favorieten.

Voordrachten over de tropische ziekten van den Oost-Indischen Archipel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNIEK.

Het verdwijnt echter zeer snel als men het overgiet met absoluten alcohol. Dit is evenwel een gevaarlijk procédé, daar het gemakkelijk leidt tot het bederven van het praeparaat, omdat de alcohol niet alleen het neerslag oplost maar ook het methyleenblauw, waarmee het plasma der parasieten gekleurd is. Laat men dus den alcohol iets te lang inwerken, dan verliest het plasma der parasieten zijn kleuring, en is dus het praeparaat niet bruikbaar. Door den alcohol wordt verder de vaak paarsch-rose tint der roode bloedcellen zuiver rose, wat door sommigen als een voor-, door anderen als een nadeel beschouwd wordt, al naar mate men van den eenen of den anderen ondergrond voor de blauwe parasieten als contrastkleur de voorkeur geeft.

Behalve het gevaar voor het verdwijnen der blauwkleuring is er aan dat afspoelen met alcohol nog het nadeel verbonden, dat een eigenaardige, karakteristieke stippeling, die de roode bloedcellen vertoonen als zij tertianaparasieten bevatten, zeer

snel verloren gaat.

Voor het verwijderen van een neerslag geef ik aan alcohol de voorkeur boven zeer verdund azijnzuur, dat daarvoor ook wel wordt gebruikt. Wel verdient het aanbeveling, het water, waarmee het gekleurde praeparaat wordt afgespoeld, met een weinig zeer verdund azijnzuur te neutraliseeren, wanneer het, wat zeer dikwijls het geval is, alkalisch reageert. Afspoelen met neutraal reageerend water geeft namelijk aan de roode bloedcellen een fraaier rose tint dan met alkalisch water. Zuur mag het echter volstrekt niet zijn.

Wat den tijd van kleuring betreft, zoo heb ik een paar maal vrij ver uiteenloopende uitersten opgegeven, „al naar „het doel der kleuring". De bedoeling daarvan is het volgende: Wil men studie maken van den fijneren histologischen bouw van de parasiet, dan kleurt men kort en met sterk verdunde oplossing, zoodat de kleuring niet te sterk wordt en alle details zichtbaar blijven. De kleuring is dan zeer fijn, doch niet zeer sterk. Voor het eenvoudige zoeken