Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROPICAPARASIETEN.

MAURERS STll'l'EUNG.

Van zeer veel gewicht voor de diagnose zijn de veranderingen, die de bloedcel zelf in het gekleurde praeparaat kan vertoonen. Men vindt daarin nl. bij intensieve kleuring volgens Romanowsky ') spaarzaam zeer donkerroode korrels, die het eerst zijn beschreven door Maurer en die naar hem als stippeling van Maurer wordt betiteld. Die stippels zijn in bloedcellen, die zeer jonge parasieten bevatten, minder in aantal dan in die met oude parasieten. Zij zijn door hun spaarzaamheid zeer gemakkelijk te onderscheiden van de stippels van Schüffner bij tertiana, die wij later zullen leeren kennen, en aangezien de jonge tertianaparasieten zelf, als zijnde eveneens klein en ringvormig, niet van de tropicaringen zijn te onderscheiden, hebben wij in die stippeling een zeer gewichtig middel om, waar het bloed alleen ringen bevat, die twee van elkaar te differentieeren. Men is veelal van meening, dat de grofheid van de stippeling karakteristiek is voor „Maurer", en dat het vooral de dikke stippels zijn, die bij tropica worden gezien. Dat is niet juist; wel zijn in den regel bij Maurer de stippels grof, maar dit kan bij oude tertianaparasieten ook het geval zijn. Dan is evenwel geen verwisseling mogelijk, omdat de parasiet zelf er heel anders uitziet. Volgens Maurer ontstaat deze stippeling, doordat de tropica-parasieten, die volgens hem op de bloedcel liggen, pseudopodiën uitstrekken, met het einde waarvan zij de bloedcellen aanboren en uitzuigen. Trekt zich zulk een pseudopodium terug, dan-blijft een gelaedeerde plaats op de bloedcel over, die bij kleuring volgens Romanowsky sterk rood wordt. Bij zeer snel gefixeerde praeparaten kan men werkelijk dergelijke pseudopodiën wel eens zien. Hierdoor wordt tevens verklaard, waarom men

') Om de stippeling volgens Maurer met zekerheid te krijgen moet men onberispelijke praeparaten hebben en goede kleurstoffen; men kleure met de hiervoor aangegeven azuur-II-eosine-methylalcoholoplossing minstens een half uur. Wel krijgt men in veel gevallen de stippeling veel eerder, maar men kan daar niet op rekenen.

Sluiten