Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TERTIANAPARASIETEN.

dus te doen met een parthenogenesis der makrogameten; zij is van zeer veel belang voor het verklaren der langintervallaire recidieven. De makrogameten tocli kunnen in het menschelijk lichaam zeer lang blijven leven, zeer lang nadat alle schizonten reeds zijri afgestorven. Gaan nu onder den eenen of anderen invloed die makrogameten zich parthenogenetisch deelen, dan geven zij aanleiding tot het optreden van een geheel nieuwe generatie van schizonten, die een

recidief kunnen veroorzaken.

Dit is tegenwoordig de gangbare verklaring voor het optreden van langintervallaire recidieven. Het is echter de vraag, of deze nog niet op andere wijze kunnen ontstaan, waarbij wel degelijk de mogelijkheid onder de oogen moet worden gezien, dat de malariaparasieten ontwikkelingsstadiën kunnen bezitten, die wij nog niet kennen, die in de latente periode in inwendige organen aanwezig zijn en die, door weer over te gaan in schizonten, recidieven kunnen veroorzaken.

De parthenogenesis is ook waargenomen in den koortsaanval, dus bij aanwezigheid van schizonten, waardoor verklaard kan worden een plotselinge toename van het aantal schizonten met consecutieve verergering derverschijnselen.

LEVEND 1'RAEP.

In het levende praeparaat is de tertianaparasiet gemakkelijk te herkennen door haar groote amoeboide bewegelijkheid en doordat zij reeds spoedig fijn pigment vormt, dat zich sterk in de parasiet heen en weer beweegt. Bovendien is bij oudere parasieten de bloedcel verbleekt en vergroot. De sporuleerende tertianaparasieten zijn eveneens in levend bloed gemakkelijk te herkennen; in den regel zijn zij wat verdeeling en rangschikking der sporen betreft regelmatiger, dan men in het gekleurde praeparaat ziet. Zeer interessant is, als men onder het microscoop kan waarnemen, dat een sporuleerende parasiet uiteenvalt, waarbij dan dadelijk leucocyten verschijnen en het pigment, de overblijfselen van de bloedcel en ook het grootste deel der jonge parasieten in zich opnemen.

I

Sluiten