Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VIJFDE VOORDRACHT.

Incubatie, praedispositie, immuniteit, geographie.

iyriHATih:.

De incubatietijd voor malaria is experimenteel 9 tot 12 dagen, dit wil zeggen, dat wanneer men een muskiet heeft geinfecteerd, door hem te laten zuigen bij een patiënt met malariagameten in zijn bloed, en wanneer men lang genoeg heeft gewacht om te maken dat er sporozoïten in de speekselklieren aanwezig zijn, dan treedt bij de door die muskiet gestoken menschen 9 tot 12 dagen na dien steek de malaria in.

Uit de practijk zijn evenwel goed geconstateerde gevallen bekend, waarbij de incubatietijd niet langer was dan 6 tot 9 dagen, terwijl schijnt, dat hij bij tropica nog korter kan zijn, tot zelfs drie dagen toe. Toen indertijd de forten nabij Priok bezet waren, hebben wij onze eerste primaire infecties gekregen 5 dagen na de bezetting, zoodat ook daar dus incubaties van zeer korten duur zijn waargenomen.

Men vindt nu algemeen bij het publiek de meening verspreid, dat de incubatietijd voor malaria nog veel korter kan zijn en men hoort daarvoor aanvoeren, dat in goed geconstateerde waarnemingen, waarbij malariaparasieten zijn gevonden, de koorts intrad binnen 24 uur na den eenen of anderen schadelijken invloed. De waarneming is zonder kwestie juist, maar de interpretatie is een verkeerde, want men heeft dan niet te doen met een nieuwe infectie, maar met het optreden van een lang-intervallair recidief, dat, zooals wij vroeger reeds zagen, zeer dikwijls korten tijd na eenig nadeelig moment optreedt.

Verder moet ik nog opmerken, dat speciaal bij quartana de incubatietijd of, als men wil, de latente periode, onbe-

Sluiten