Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

herkend, zullen wij hier .niet ingaan; die moet ik bekend veronderstellen; alleen wil ik opmerken, dat, wanneer men onderzoek naar deze verdeeling der bloedcellen wil doen in een volgens Romanowsky gekleurd praeparaat, men verstandig zal handelen, met kort te kleuren, niet langer dan 5 minuten, daar anders de kern zoo sterk gekleurd is, dat de karakteristieke verschillen tusschen lymphocyten en groote mononucleaire bloedcellen niet duidelijk meer uitkomen. Bij juiste kleuring is de kern van de kleine mononucleaire bloedcellen veel donkerder gekleurd dan die van de groote.

Sluiten