Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

Men zou allicht meenen, dat de temperatuur bij tropica altijd hoog moet worden, dat men dus tropica zou mogen uitsluiten wanneer men met subfebriele temperaturen te doen heeft. Dit is volstrekt niet het geval. Ook in dit opzicht gedraagt zij zich zeer verschillend. Waar er aan de eene zijde niets buitengewoons in is, dat zij excessief hooge temperaturen tot boven de 42" geeft, daar is het aan den anderen kant ook niet ongewoon, dat men bij tropica temperaturen ziet, die niet hooger stijgen dan 38" of zelfs nog minder.

Resumeerende kunnen wij dus zeggen, dat tropica in haar temperatuursverloop zóó variabel is, dat in vele gevallen de diagnose alleen door bloedonderzoek met zekerheid kan worden gesteld.

Alleen in enkelvoudige intermitteerende aanvallen met typische temperatuurcurve is het mogelijk, tropica ook zonder bloedonderzoek te herkennen. Ik moet hierbij nog opmerken, dat de temperatuur bij primaire infecties de meeste neiging vertoont tot onregelmatig verloop. Bij recidieven is in het algemeen meer neiging aanwezig tot optreden van een typische en intermitteerende temperatuurcurve, hoewel aan den anderen kant niet mag worden ontkend, dat ook daar allerlei onverwachte temperatuurswendingen kunnen worden aangetroffen. Tropica vertoont, zoowel in haar temperatuursverloop alsook in haar andere verschijnselen, zulk een proteusachtig karakter en zij handelt zoo vaak op eene wijze, die men in het minst niet had kunnen voorzien, zij dissimuleert zich zóó dikwijls door optreden van verschijnselen, die men niet had kunnen en mogen verwachten, dat het meest praktische standpunt is, om altijd en overal, waar men een patiënt onderzoekt, aan de mogelijkheid van tropica te denken. Ik zal dit door een paar voorbeelden toelichten.

Het was in een epidemie van knokkelkoorts, toen op een avond iemand bij mij kwam met het verzoek om even

Sluiten