Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SYMPTOMATOLOGIE.

koorts kan optreden door de cachexie zelf, zonder dat er kwestie is van eenige andere infectie of van malariaparasieten. Men vindt trouwens ook bij andere dergelijke anaemische toestanden vaak labiele temperaturen. Ook bij chronische malaria zonder bepaalde cachexie komen dergelijke koortsen voor, zonder dat er parasieten gevonden worden. Terburgh schrijft deze toe aan anatomische veranderingen van inwendige organen, door de malaria veroorzaakt, en onderscheidt chronische malaria-intoxicatie en chronische malaria-infectie als twee afzonderlijke ziektebeelden.

Men kan klinisch onderscheiden twee verschillende typen van nialariacachexie, die men, hoewel minder eigenaardig, gewoon is de acute en de chronische te noemen. De laatste is zeer algemeen en vertoont het eentonige ziektebeeld, dat wij zoo dikwijls zien, van anaeinie, hydraemie, pigmentatie, oedeem, lever- en milttumor en dat in het voorgaande reeds is besproken. De acute cachexie is daarvan principieel verschillend en vertoont het beeld der haemorrhagische diathese. Men vindt daarbij neiging tot bloedingen, vooral uit het tandvleesch, soms ook uit de longen, darmen, huid enz. De laatste dragen meestal het karakter van petechiën, doch worden ook wel grooter.

Deze acute malaria-cachexie is een zeer ernstig ziektebeeld, dat in den regel spoedig doodelijk eindigt. Gelukkig is zij, zooals gezegd, zeer zeldzaam. Men vindt uit den aard der zaak bij deze acute zoowel als bij de chronische toestanden neiging tot bronchitis, verder vaak constipatie, minder dikwijls diarrhee en een enkele maal droge darmkoliek (colique sèche); de urineloozing is verschillend, menigmaal wordt veel urobiline afgescheiden.

Kinderen worden nog gauwer cachectisch dan volwassenen.

Lichte gevallen genezen, maar zware sterven in den regel door intercurrente ziekten, zooals een pernicieusen aanval, levercirrhose, hetzij atrophische of ook hypertrophische, en ook wel aan nephritis of amyloid.

Sluiten