Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DIAGNOSE.

Zoo herinner ik mij een geval van een patiënt, die in het hospitaal kwam met choleriforme verschijnselen. Wij dachten natuurlijk aan cholera, aan de mogelijkheid van malaria cholerica of aan een of andere infectie of vergiftiging, die met choleriforme verschijnselen kan verloopen. Wij vonden bij den patiënt sporadisch kommabacillen in de faeces en zeer sporadisch tertianaparasieten in het bloed, terwijl een verder onderzoek uitmaakte, dat wij in dit geval noch met cholera, noch met tertiana te doen hadden, maar met een proteus-infectie. Hadden wij dus in dit geval zuiver schematisch gewerkt, dan zouden wij die proteus-infectie nooit hebben gevonden, maar den patiënt als lijdende aan malaria of cholera hebben behandeld. (Hoewel het hier niet aan de orde is, wil ik hier tot beter verstaan van dit geval even opmerken, dat de aanwezigheid van spaarzame kommavormige bacillen in de faeces hier ook bij gezonde menschen volstrekt niet zeldzaam is. Alleen door nader onderzoek is uit te maken dat dit geen cholerasnirillpn

TYPiirs.

Gaan wij hier even enkele ziekten na met betrekking tot de mogelijkheid van verwarring met malaria, dan kunnen wij daarvan in de eerste plaats noemen typhus abdominalis.

Wanneer bloedonderzoek kan geschieden, dan is aantooning van malaria gemakkelijk en wanneer wij in staat zijn de reactie van Widal te verrichten, dan kan ook die het diagnostiseeren van typhus rechtvaardigen, maar het zal niet zelden gebeuren, dat wij die beide hulpmiddelen moeten missen, met name te velde of op kleine posten, waar men geen mikroskoop heeft. In enkele gevallen zal daar het optreden van herpes licht verschaffen, maar dikwijls zal men voor gevallen komen te staan, waar men twijfelt. Mijn raad is dan deze, dat men zich niet door de eene of andere redeneering laat leiden tot een pertinente uitspraak, want daarmede kan men zich altijd leelijk vergissen. Men doet verstandig, met in dergelijke gevallen voorzichtigheidshalve te beginnen met aan te nemen dat beide ziekten naast elkaar bestaan,

Sluiten